ETF Utbud

Med ETF:er som byggklossar kan du, enkelt och kostnadseffektivt, uppnå en effektiv portföljförvaltning. Med XACT ETF:er bygger du dina egna strategier - enkelt, smart och effektivt.

Riskinformation:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr samt fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond.

XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Nordiska stabila utdelande bolag

Utveckling tre månader -2,10%
Utveckling i år -10,19%
Open Modal

XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Nordiska stabila utdelande bolag

Utveckling tre månader -2,10%
Utveckling i år -10,19%

XACT Norden Högutdelande följer utvecklingen på nordiska stabila och utdelande bolag. Fonden speglar Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index som består av 45 bolag som uppvisat utdelning i kombination med historiskt låg volatilitet i aktien. Fonden lämnar kontant utdelning med målsättning att spegla utdelningarna i underliggande bolag. Utdelningstillfällen sker normalt i maj och september. Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i Informationsbroschyren.

Index: SHBNHDLVC
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,30%
Hävstång: -
NAV: 116,71
Fondförmögenhet: 11 455 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:

XACT Sverige (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Stockholmsbörsens 60 - 80 största bolag

Utveckling tre månader 1,85%
Utveckling i år -2,80%
Open Modal

XACT Sverige (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Stockholmsbörsens 60 - 80 största bolag

Utveckling tre månader 1,85%
Utveckling i år -2,80%
Svanen Sverige

XACT Sverige är en Svanenmärkt börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet SIX Sweden ESG Selection Index GI så nära som möjligt. Indexet består av stora och medelstora svenska bolag vilka möter hållbarhetskraven i indexet. Hållbarhetskraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in), dels att bolag som är involverade i kontroversiella verksamheter inte får ingå (väljs bort). Läs mer om Svanenmärkta fonder på svanen.se/spararen. Fonden lämnar normalt utdelning i juni varje år. Målsättningen är att årligen dela ut 3-4% av andelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning.Utdelningen kan dock bli både lägre och högre. Grunden för utdelning är utdelningarna i underliggande bolag. Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i Infomationsbroschyren.

Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,15%
Hävstång: -
NAV: 483,18
Fondförmögenhet: 881 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:

XACT Norden (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Nordens 30 största bolag

Utveckling tre månader 2,34%
Utveckling i år 5,78%
Open Modal

XACT Norden (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Nordens 30 största bolag

Utveckling tre månader 2,34%
Utveckling i år 5,78%
Svanenlogga Xact Norden

XACT Norden är en Svanenmärkt börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Handelsbanken Nordic ESG Index så nära som möjligt. Indexet består av de omkring 30 mest omsatta aktierna på de nordiska börserna vilka möter hållbarhetskraven i indexet. Hållbarhetskraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in), dels att bolag som är involverade i kontroversiella verksamheter inte får ingå (väljs bort). Läs mer om Svanenmärkta fonder på svanen.se/spararen. Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i Informationsbroschyren.

Index: SHBNESG
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,15%
Hävstång: -
NAV: 141,96
Fondförmögenhet: 14 125 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:

XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Svensk småbolagsexponering

Utveckling tre månader 6,46%
Utveckling i år 7,54%
Open Modal

XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Svensk småbolagsexponering

Utveckling tre månader 6,46%
Utveckling i år 7,54%

XACT Svenska Småbolag är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Solactive ISS ESG Screened Sweden Small Cap Tradable Index så nära som möjligt. Indexet syftar till att återspegla de omkring 100 mest likvida aktierna på den svenska småbolagsmarknaden exklusive de bolag som inte uppfyller index hållbarhetskrav. Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i Informationsbroschyren.

Index: SESGSSTN
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,30%
Hävstång: -
NAV: 210,14
Fondförmögenhet: 1 891 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:

XACT OMXS30 (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Stockholmsbörsens 30 största och mest likvida aktier.

Utveckling tre månader 1,70%
Utveckling i år 1,33%
Open Modal

XACT OMXS30 (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Stockholmsbörsens 30 största och mest likvida aktier.

Utveckling tre månader 1,70%
Utveckling i år 1,33%

XACT OMXS30 är en börshandlad indexfond som följer OMXS30-indexet. Fonden placerar i de 30 största och mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, vilka tillsammans utgör OMXS30-indexet. Genom fonden tar du del av Stockholmsbörsens utveckling utan att välja enstaka aktier. Fondens låga förvaltningsavgift gör att den lämpar sig såväl för kort- som långsiktiga investerare som vill ha exponering mot svenska storbolag.

Index: OMXS30GI
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,10%
Hävstång: -
NAV: 224,73
Fondförmögenhet: 8 191 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:

XACT OMXC25 (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Danmarks 25 mest omsatta aktier

Utveckling tre månader 4,11%
Utveckling i år 20,84%
Open Modal

XACT OMXC25 (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Danmarks 25 mest omsatta aktier

Utveckling tre månader 4,11%
Utveckling i år 20,84%

XACT OMXC25 är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet OMX Copenhagen 25 Index GI så nära som möjligt. OMX Copenhagen 25 Index är ett marknadsvärdesviktat index bestående av de 25 mest omsatta aktierna på Copenhagen Stock Exchange. XACT OMXC25 är den första börshandlade indexfonden som prissätts och handlas i realtid på Nasdaq Copenhagen. Tack vare sin regelbaserade konstruktion och transparens har fonden väsentligt lägre förvaltningsavgift samt transaktionskostnader än traditionella danska investeringsföreningar. XACT OMXC25 är registrerad för 2020 såsom aktiebaserad på listan över fonder (”investeringsselskaber”) hos danska Skatteförvaltningen. https://skat.dk/skat.aspx?oid=2244641

Index: OMXC25GI
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,20%
Hävstång: -
NAV: 146,81
Fondförmögenhet: 682 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:

XACT OBX (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Oslobörsens 25 största och mest omsatta bolag

Utveckling tre månader -0,92%
Utveckling i år -14,40%
Open Modal

XACT OBX (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Oslobörsens 25 största och mest omsatta bolag

Utveckling tre månader -0,92%
Utveckling i år -14,40%

XACT OBX är en börshandlad indexfond som följer aktieutvecklingen av de 25 största och mest omsatta bolagen på Oslo Börs. Fonden följer Oslo Börs OBX-index. Fonden ger dig möjlighet att snabbt och enkelt få exponering mot den norska energisektorn som utgör drygt 40% av det norska storbolagsindexet OBX®. Fonden lämnar ingen utdelning.

Index: OBX
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,30%
Hävstång: -
NAV: 69,61
Fondförmögenhet: 668 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:

XACT Obligation (UCITS ETF)

Räntemarknad

Svenska benchmark-obligationer

Utveckling tre månader 0,38%
Utveckling i år 1,22%
Open Modal

XACT Obligation (UCITS ETF)

Räntemarknad

Svenska benchmark-obligationer

Utveckling tre månader 0,38%
Utveckling i år 1,22%

XACT Obligation är en börshandlad indexfond som följer utvecklingen av marknaden för svenska statsobligationer, säkerställda bostadsobligationer och kommunobligationer, samtliga med så kallad Benchmark-status. Fonden följer Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index som används som jämförelseindex av en stor del av marknadens aktörer. Fonden kan passa den som söker en bred obligationsexponering.

Index: SHBSABTI
Tillgångsslag: Räntefond
Förvaltningsavgift: 0,10%
Hävstång: -
NAV: 104,6
Fondförmögenhet: 1 736 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:

XACT Bull (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 150% daglig hävstång

Utveckling tre månader 2,36%
Utveckling i år -1,13%
Open Modal

XACT Bull (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 150% daglig hävstång

Utveckling tre månader 2,36%
Utveckling i år -1,13%

XACT Bull är en börshandlad fond med hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 150 procent av den dagliga positiva förändringen i OMXS30GI™-index. XACT Bull kan passa den som har en stark tro om positiv utveckling på börsen.

Index: OMXS30GI
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,60%
Hävstång: 1,5
NAV: 445,62
Fondförmögenhet: 311 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:

XACT Bull 2 (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 200% daglig hävstång

Utveckling tre månader 2,87%
Utveckling i år -5,52%
Open Modal

XACT Bull 2 (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 200% daglig hävstång

Utveckling tre månader 2,87%
Utveckling i år -5,52%

XACT Bull 2 är en börshandlad fond med hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 200 procent av den dagliga positiva förändringen i OMXS30GI™-index. XACT Bull 2 kan passa den som har en stark tro om positiv utveckling på börsen.

Index: OMXS30GI
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,60%
Hävstång: 2,0
NAV: 857,14
Fondförmögenhet: 600 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:

XACT Bear (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 150% negativ daglig hävstång

Utveckling tre månader -4,71%
Utveckling i år -22,13%
Open Modal

XACT Bear (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 150% negativ daglig hävstång

Utveckling tre månader -4,71%
Utveckling i år -22,13%

XACT Bear är en börshandlad fond med hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 150 procent av den dagliga motsatta förändringen i OMXS30™-index. XACT Bear kan passa den som har en stark tro på en fallande börs.

Index: OMXS30GI
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,60%
Hävstång: -1,5
NAV: 37,26
Fondförmögenhet: 439 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:

XACT Bear 2 (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 200% negativ daglig hävstång

Utveckling tre månader -7,27%
Utveckling i år -23,29%
Open Modal

XACT Bear 2 (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 200% negativ daglig hävstång

Utveckling tre månader -7,27%
Utveckling i år -23,29%

XACT Bear 2 är en börshandlad fond med hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 200 procent av den dagliga motsatta förändringen i OMXS30GI™-index. XACT Bear 2 kan passa den som har en stark tro på en fallande börs.

Index: OMXS30GI
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,60%
Hävstång: -2,0
NAV: 25,41
Fondförmögenhet: 1 054 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:

XACT OBX Bull (UCITS ETF)

Hävstång

OBX®-index med 200% daglig hävstång

Utveckling tre månader -5,17%
Utveckling i år -30,72%
Open Modal

XACT OBX Bull (UCITS ETF)

Hävstång

OBX®-index med 200% daglig hävstång

Utveckling tre månader -5,17%
Utveckling i år -30,72%

XACT OBX Bull (UCITS ETF) är en börshandlad Norgefond med hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 200 procent av den dagliga positiva förändringen i OBX®-index. Detta innebär att när OBX-index stiger med 1 procent en börsdag, stiger XACT OBX Bull (UCITS ETF) med cirka 2 procent. Fonden kan passa den som har en stark tro om positiv utveckling på börsen.

Index: OBX
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,80%
Hävstång: 2,0
NAV: 135,14
Fondförmögenhet: 155 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:

XACT OBX Bear (UCITS ETF)

Hävstång

OBX®-index med 200% daglig negativ hävstång

Utveckling tre månader 1,92%
Utveckling i år 9,32%
Open Modal

XACT OBX Bear (UCITS ETF)

Hävstång

OBX®-index med 200% daglig negativ hävstång

Utveckling tre månader 1,92%
Utveckling i år 9,32%

XACT OBX Bear (UCITS ETF) är en börshandlad Norgefond med hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 200 procent av den dagliga motsatta förändringen i OBX®-index. Detta innebär att när OBX-index faller med 1 procent en börsdag, stiger XACT OBX Bear med cirka 2 procent. XACT OBX Bear (UCITS ETF) kan passa den som har en stark tro om fallande börs.

Index: OBX
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,80%
Hävstång: -2,0
NAV: 29,5
Fondförmögenhet: 570 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos: