ETF Utbud

Med ETF:er som byggklossar kan du, enkelt och kostnadseffektivt, uppnå en effektiv portföljförvaltning. Med XACT ETF:er bygger du dina egna strategier - enkelt, smart och effektivt.

Riskinformation:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr samt fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond.

Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

EU-klassificering

Sustainability Article 9 Fonden har hållbara investeringar eller minskning av koldioxidutsläpp som mål (artikel 9)

Sustainability Article 8 Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper (artikel 8)

Sustainability Article 6 Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut (artikel 6)

Sustainability Not Applicable Hållbarhetsrisker integreras ej på grund av fondens placeringsinriktning (artikel 6)

Sustainability Article 8

XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Nordiska stabila utdelande bolag

Utveckling tre månader -1,78%
Utveckling i år 17,79%

XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Nordiska stabila utdelande bolag

Utveckling tre månader -1,78%
Utveckling i år 17,79%
Sustainability Article 8

XACT Norden Högutdelande följer utvecklingen på nordiska stabila och utdelande bolag. Fonden speglar Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index som består av 45 bolag som uppvisat utdelning i kombination med historiskt låg volatilitet i aktien. Fonden lämnar kontant utdelning med målsättning att spegla utdelningarna i underliggande bolag. Utdelningstillfällen sker normalt i mars, maj, september och november. Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i Informationsbroschyren.

Index: SHBNHDLVC
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,30%
Hävstång: -
NAV: 139,92 SEK
Fondförmögenhet: 13 214 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV > HÅLLBARHET >
Handla våra produkter hos:
Sustainability Article 8

XACT Sverige (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Stockholmsbörsens 60 - 80 största bolag

Utveckling tre månader 0,96%
Utveckling i år 25,44%

XACT Sverige (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Stockholmsbörsens 60 - 80 största bolag

Utveckling tre månader 0,96%
Utveckling i år 25,44%
Sustainability Article 8 Svanen Sverige

XACT Sverige är en Svanenmärkt börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet SIX Sweden ESG Selection Index GI så nära som möjligt. Indexet består av stora och medelstora svenska bolag vilka möter hållbarhetskraven i indexet. Hållbarhetskraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in), dels att bolag som är involverade i kontroversiella verksamheter inte får ingå (väljs bort). Läs mer om Svanenmärkta fonder på svanen.se/spararen. Fonden lämnar normalt utdelning i juni varje år. Målsättningen är att årligen dela ut 4% av andelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning. Utdelningen kan dock bli både lägre och högre. Grunden för utdelning är utdelningarna i underliggande bolag. Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i Infomationsbroschyren.

Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,15%
Hävstång: -
NAV: 650,1 SEK
Fondförmögenhet: 1 674 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV > HÅLLBARHET >
Handla våra produkter hos:
Sustainability Article 8

XACT Norden (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Nordens 30 största bolag

Utveckling tre månader 0,23%
Utveckling i år 35,52%

XACT Norden (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Nordens 30 största bolag

Utveckling tre månader 0,23%
Utveckling i år 35,52%
Sustainability Article 8 Svanenlogga Xact Norden

XACT Norden är en Svanenmärkt börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Handelsbanken Nordic ESG Index så nära som möjligt. Indexet består av de omkring 30 mest omsatta aktierna på de nordiska börserna vilka möter hållbarhetskraven i indexet. Hållbarhetskraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in), dels att bolag som är involverade i kontroversiella verksamheter inte får ingå (väljs bort). Läs mer om Svanenmärkta fonder på svanen.se/spararen. Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i Informationsbroschyren.

Index: SHBNESG
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,15%
Hävstång: -
NAV: 19,07 EUR
Fondförmögenhet: 1 540 MEUR
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV > HÅLLBARHET >
Handla våra produkter hos:
Sustainability Article 8

XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Svensk småbolagsexponering

Utveckling tre månader -0,77%
Utveckling i år 27,49%

XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Svensk småbolagsexponering

Utveckling tre månader -0,77%
Utveckling i år 27,49%
Sustainability Article 8

XACT Svenska Småbolag är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Solactive ISS ESG Screened Sweden Small Cap Tradable Index så nära som möjligt. Indexet syftar till att återspegla de omkring 100 mest likvida aktierna på den svenska småbolagsmarknaden exklusive de bolag som inte uppfyller index hållbarhetskrav. Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i Informationsbroschyren.

Index: SESGSSTN
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,30%
Hävstång: -
NAV: 304,3 SEK
Fondförmögenhet: 1 095 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV > HÅLLBARHET >
Handla våra produkter hos:
Sustainability Article 8

XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Stockholmsbörsens 30 största och mest likvida aktier exklusive de bolag som inte uppfyller index hållbarhetskrav

Utveckling tre månader -2,42%
Utveckling i år 24,61%

XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Stockholmsbörsens 30 största och mest likvida aktier exklusive de bolag som inte uppfyller index hållbarhetskrav

Utveckling tre månader -2,42%
Utveckling i år 24,61%
Sustainability Article 8

Fonden är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet OMX Stockholm 30 ESG Responsible Index™ (OMXS30ESG) så nära som möjligt. Indexet syftar till att återspegla de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm men innehåller hållbarhetskrav vilka innebär att bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer samt bolag som är verksamma inom kontroversiella sektorer utesluts ur index. Genom fonden tar du del av Stockholmsbörsens utveckling utan att välja enstaka aktier. Fondens låga förvaltningsavgift gör att den lämpar sig såväl för kort- som långsiktiga investerare som vill ha exponering mot svenska storbolag. Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.

Index: OMXS30ESG
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,10%
Hävstång: -
NAV: 298,05 SEK
Fondförmögenhet: 9 105 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV > HÅLLBARHET >
Handla våra produkter hos:
Sustainability Article 6

XACT OMXC25 (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Danmarks 25 mest omsatta aktier

Utveckling tre månader -3,99%
Utveckling i år 14,41%

XACT OMXC25 (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Danmarks 25 mest omsatta aktier

Utveckling tre månader -3,99%
Utveckling i år 14,41%
Sustainability Article 6

XACT OMXC25 är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet OMX Copenhagen 25 Index GI så nära som möjligt. OMX Copenhagen 25 Index är ett marknadsvärdesviktat index bestående av de 25 mest omsatta aktierna på Copenhagen Stock Exchange. Fonden är den första börshandlade indexfonden som prissätts och handlas i realtid på Nasdaq Copenhagen. Tack vare sin regelbaserade konstruktion och transparens har fonden väsentligt lägre förvaltningsavgift samt transaktionskostnader än traditionella danska investeringsföreningar. Fonden är registrerad för 2021 såsom aktiebaserad på listan över fonder (”investeringsselskaber”) hos danska Skatteförvaltningen. https://skat.dk/skat.aspx?oid=2244641

Index: OMXC25GI
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,20%
Hävstång: -
NAV: 187,84 DKK
Fondförmögenhet: 1 559 MDKK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV > HÅLLBARHET >
Handla våra produkter hos:
Sustainability Not Applicable

XACT Obligation (UCITS ETF)

Räntemarknad

Svenska benchmark-obligationer

Utveckling tre månader -0,58%
Utveckling i år -0,86%

XACT Obligation (UCITS ETF)

Räntemarknad

Svenska benchmark-obligationer

Utveckling tre månader -0,58%
Utveckling i år -0,86%
Sustainability Not Applicable

XACT Obligation är en börshandlad indexfond som följer utvecklingen av marknaden för svenska statsobligationer, säkerställda bostadsobligationer och kommunobligationer, samtliga med så kallad Benchmark-status. Fonden följer Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index som används som jämförelseindex av en stor del av marknadens aktörer. Fonden kan passa den som söker en bred obligationsexponering.

Index: SHBSABTI
Tillgångsslag: Räntefond
Förvaltningsavgift: 0,10%
Hävstång: -
NAV: 103,62 SEK
Fondförmögenhet: 3 118 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:
Sustainability Not Applicable

XACT Bull (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 150% daglig hävstång

Utveckling tre månader -7,54%
Utveckling i år 32,09%

XACT Bull (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 150% daglig hävstång

Utveckling tre månader -7,54%
Utveckling i år 32,09%
Sustainability Not Applicable

XACT Bull är en börshandlad fond med hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 150 procent av den dagliga positiva förändringen i OMXS30GI™-index. XACT Bull kan passa den som har en stark tro om positiv utveckling på börsen.

Index: OMXS30GI
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,60%
Hävstång: 1,5
NAV: 645,09 SEK
Fondförmögenhet: 387 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:
Sustainability Not Applicable

XACT Bull 2 (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 200% daglig hävstång

Utveckling tre månader -9,85%
Utveckling i år 43,86%

XACT Bull 2 (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 200% daglig hävstång

Utveckling tre månader -9,85%
Utveckling i år 43,86%
Sustainability Not Applicable

XACT Bull 2 är en börshandlad fond med hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 200 procent av den dagliga positiva förändringen i OMXS30GI™-index. XACT Bull 2 kan passa den som har en stark tro om positiv utveckling på börsen.

Index: OMXS30GI
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,60%
Hävstång: 2,0
NAV: 1392,03 SEK
Fondförmögenhet: 765 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:
Sustainability Not Applicable

XACT Bear (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 150% negativ daglig hävstång

Utveckling tre månader 5,82%
Utveckling i år -28,71%

XACT Bear (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 150% negativ daglig hävstång

Utveckling tre månader 5,82%
Utveckling i år -28,71%
Sustainability Not Applicable

XACT Bear är en börshandlad fond med hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 150 procent av den dagliga motsatta förändringen i OMXS30™-index. XACT Bear kan passa den som har en stark tro på en fallande börs.

Index: OMXS30GI
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,60%
Hävstång: -1,5
NAV: 23,85 SEK
Fondförmögenhet: 324 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:
Sustainability Not Applicable

XACT Bear 2 (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 200% negativ daglig hävstång

Utveckling tre månader 7,82%
Utveckling i år -37,00%

XACT Bear 2 (ETF)

Hävstång

OMXS30™-index med 200% negativ daglig hävstång

Utveckling tre månader 7,82%
Utveckling i år -37,00%
Sustainability Not Applicable

XACT Bear 2 är en börshandlad fond med hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 200 procent av den dagliga motsatta förändringen i OMXS30GI™-index. XACT Bear 2 kan passa den som har en stark tro på en fallande börs.

Index: OMXS30GI
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,60%
Hävstång: -2,0
NAV: 13,95 SEK
Fondförmögenhet: 669 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos: