ETF Utbud

Med ETF:er som byggklossar kan du, enkelt och kostnadseffektivt, uppnå en effektiv portföljförvaltning. Med XACT ETF:er bygger du dina egna strategier - enkelt, smart och effektivt.

Om risk:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring utanför Sverige.

Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

SFDR (EU-förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn)

Sustainability Article 9 Fonden har hållbara investeringar som mål (artikel 9)

Sustainability Article 8 Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper (artikel 8)

Sustainability Article 6 Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut (artikel 6)

Sustainability Not Applicable Hållbarhetsrisker integreras ej på grund av fondens placeringsinriktning (artikel 6)

Bli delägare i Nordens största bolag

Aktier är den tillgångsklass som på lång sikt givit bäst avkastning. Exempelvis har avkastningen på svenska aktier sedan år 1900 varit i genomsnitt 9,9 procent per år, vilket efter inflation är 6,1 procent. Detta är dubbelt så mycket som statsobligationer givit under samma period. Den svenska aktiemarknadens utveckling gör den till den fjärde bästa i världen efter Australien, Sydafrika och USA. Men av det samlade kapitalet på världens alla börser utgör kapitalet på den svenska börsen endast 1 procent.

En investering i XACT ETF:er innebär att du med bara ett värdepapper får en god riskspridning och undviker den specifika bolagsrisk som annars kan uppstå vid innehav av endast ett fåtal enskilda aktier.

//images.ctfassets.net/xygylbh89id0/39r9erQnsg46M4ODYKZaeJ/8e26c6be6ae23120858b1396d7f5bd7f/IMG_9959_1_.jpg.png
Sustainability Article 8

XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Nordiska stabila utdelande bolag

Utveckling tre månader 3,79%
Utveckling i år 10,50%

XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Nordiska stabila utdelande bolag

Utveckling tre månader 3,79%
Utveckling i år 10,50%
Sustainability Article 8

XACT Norden Högutdelande följer utvecklingen på nordiska stabila och utdelande bolag. Fonden speglar Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index som består av 45 bolag som uppvisat utdelning i kombination med historiskt låg volatilitet i aktien. Fonden lämnar kontant utdelning med målsättning att årligen dela ut 4,5% av andelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning. Utdelningen kan dock bli både lägre och högre. Utdelningstillfällen sker normalt i mars, maj, september och november. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Index: SHBNHDLVC
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,30%
Hävstång: -
NAV: 143,66 SEK
Fondförmögenhet: 7 765 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV > HÅLLBARHET >
Handla våra produkter hos:
Sustainability Article 8

XACT Sverige (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Stockholmsbörsens 70 mest likvida aktier vilka möter hållbarhetskraven i index

Utveckling tre månader 1,01%
Utveckling i år 9,15%

XACT Sverige (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Stockholmsbörsens 70 mest likvida aktier vilka möter hållbarhetskraven i index

Utveckling tre månader 1,01%
Utveckling i år 9,15%
Sustainability Article 8

XACT Sverige är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet SIX Sweden ESG Selection Index GI så nära som möjligt. Indexet består av stora och medelstora svenska bolag vilka möter hållbarhetskraven i indexet. Hållbarhetskraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in), dels att bolag som är involverade i kontroversiella verksamheter inte får ingå (väljs bort). Fonden lämnar normalt utdelning i juni varje år. Målsättningen är att årligen dela ut 4% av andelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning. Utdelningen kan dock bli både lägre och högre. Grunden för utdelning är utdelningarna i underliggande bolag. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn). SFDR innebär en standardisering av fondernas hållbarhetsredovisning, vilket i vår mening har minskat behovet av andra hållbarhetsmärkningar. Handelsbanken Fonder valde därför att inte förnya fondens Svanenlicens i samband med att Svanen uppdaterade sin märkning per 31 mars 2023.

Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,15%
Hävstång: -
NAV: 650,9 SEK
Fondförmögenhet: 2 880 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV > HÅLLBARHET >
Handla våra produkter hos:
Sustainability Article 8

XACT Norden (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Nordens 50 största och mest likvida bolag vilka möter hållbarhetskraven i index

Utveckling tre månader 4,50%
Utveckling i år 18,06%

XACT Norden (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Nordens 50 största och mest likvida bolag vilka möter hållbarhetskraven i index

Utveckling tre månader 4,50%
Utveckling i år 18,06%
Sustainability Article 8

XACT Norden är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Solactive ISS ESG Screened Nordic 50 Index så nära som möjligt. Indexet består av de omkring 50 mest omsatta aktierna på de nordiska börserna vilka möter hållbarhetskraven i indexet. Hållbarhetskraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in), dels att bolag som är involverade i kontroversiella verksamheter inte får ingå (väljs bort). Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,15%
Hävstång: -
NAV: 24,52 EUR
Fondförmögenhet: 2 377 MEUR
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV > HÅLLBARHET >
Handla våra produkter hos:
Sustainability Article 8

XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Svensk småbolagsexponering

Utveckling tre månader 8,70%
Utveckling i år 12,28%

XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Svensk småbolagsexponering

Utveckling tre månader 8,70%
Utveckling i år 12,28%
Sustainability Article 8

XACT Svenska Småbolag är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Solactive ISS ESG Screened Sweden Small Cap Tradable Index så nära som möjligt. Indexet syftar till att återspegla de omkring 100 mest likvida aktierna på den svenska småbolagsmarknaden exklusive de bolag som inte uppfyller index hållbarhetskrav. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Index: SESGSSTN
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,30%
Hävstång: -
NAV: 276,21 SEK
Fondförmögenhet: 2 375 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV > HÅLLBARHET >
Handla våra produkter hos:
Sustainability Article 8

XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Stockholmsbörsens 30 största och mest likvida aktier exklusive de bolag som inte uppfyller index hållbarhetskrav

Utveckling tre månader 4,33%
Utveckling i år 12,84%

XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Stockholmsbörsens 30 största och mest likvida aktier exklusive de bolag som inte uppfyller index hållbarhetskrav

Utveckling tre månader 4,33%
Utveckling i år 12,84%
Sustainability Article 8

Fonden är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet OMX Stockholm 30 ESG Responsible Index™ (OMXS30ESG) så nära som möjligt. Indexet syftar till att återspegla de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm men innehåller hållbarhetskrav vilka innebär att bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer samt bolag som är verksamma inom kontroversiella sektorer utesluts ur index. Genom fonden tar du del av Stockholmsbörsens utveckling utan att välja enstaka aktier. Fondens låga förvaltningsavgift gör att den lämpar sig såväl för kort- som långsiktiga investerare som vill ha exponering mot svenska storbolag. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Index: OMXS30ESG
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,10%
Hävstång: -
NAV: 369,69 SEK
Fondförmögenhet: 9 611 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV > HÅLLBARHET >
Handla våra produkter hos:
Sustainability Article 8

XACT OMXC25 ESG (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Danmarks 25 mest omsatta aktier exklusive de bolag som inte uppfyller index hållbarhetskrav

Utveckling tre månader 2,86%
Utveckling i år 9,23%

XACT OMXC25 ESG (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Danmarks 25 mest omsatta aktier exklusive de bolag som inte uppfyller index hållbarhetskrav

Utveckling tre månader 2,86%
Utveckling i år 9,23%
Sustainability Article 8

XACT OMXC25 ESG är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet OMX Copenhagen 25 ESG Responsible Net Index så nära som möjligt. OMX Copenhagen 25 ESG Responsible Net Index är ett marknadsvärdesviktat index bestående av de 25 mest omsatta aktierna på Copenhagen Stock Exchange vilka möter index hållbarhetskrav. Fonden är den första börshandlade indexfonden som prissätts och handlas i realtid på Nasdaq Copenhagen. Tack vare sin regelbaserade konstruktion och transparens har fonden väsentligt lägre förvaltningsavgift samt transaktionskostnader än traditionella danska investeringsföreningar. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn). Fonden är registrerad för 2021 såsom aktiebaserad på listan över fonder (”investeringsselskaber”) hos danska Skatteförvaltningen. https://skat.dk/skat.aspx?oid=2244641

Index: OMXC25ESGNI
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,20%
Hävstång: -
NAV: 205,62 DKK
Fondförmögenhet: 5 407 MDKK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV > HÅLLBARHET >
Handla våra produkter hos: