TILLBAKA TILL ETF-UTBUD >

Exponering och innehav

XACT Obligation (UCITS ETF)

Innehav/Exponering

Svenska Staten 1057 5,34 %
Svenska Staten 1058 4,25 %
NB HYP 5534 3,57 %
Stadshypotek 1589 3,47 %
Stadshypotek 1586 3,37 %
Svenska Staten 1061 3,2 %
Svenska Staten 1059 2,95 %
Stadshypotek 1588 2,94 %
Stadshypotek 1587 2,9 %
NB HYP 5533 2,88 %
Svenska Staten 1060 2,87 %
Stadshypotek 1590 2,85 %
SEB Bolån 579 2,67 %
Svenska Staten 1053 2,67 %
Spintab 194 2,64 %
SEB Bolån 575 2,52 %
Svenska Staten 1062 2,47 %
NB HYP 5535 2,41 %
Spintab 192 2,33 %
SCBC 146 2,06 %
SEB Bolån 576 1,93 %
Kommuninvest 2311 1,87 %
Kommuninvest 2506 1,84 %
Kommuninvest 2602 1,73 %
Kommuninvest 2611 1,69 %
SCBC 147 1,56 %
SEB Bolån 580 1,54 %
Svenska Staten 1056 1,53 %
Stadshypotek 1591 1,5 %
LANSHYP 515 1,4 %
Spintab 195 1,38 %
Stadshypotek 1594 1,35 %
Kommuninvest 2410 1,29 %
SCBC 144 1,29 %
Kommuninvest 2302 1,28 %
LANSHYP 518 1,24 %
Danske Hyp 2312 1,21 %
SCBC 145 1,21 %
LANSHYP 516 1,19 %
LANSHYP 517 1,1 %
LANSHYP 519 1,09 %
Spintab 193 1,08 %
Kommuninvest 2805 1,07 %
Danske Hyp 2412 0,97 %
Danske Hyp 2212 0,92 %
SEB Bolån 581 0,87 %
Danske Hyp 2512 0,81 %
LANSHYP 520 0,64 %
Svenska Staten 1063 0,56 %
SCBC 151 0,55 %
Spintab 196 0,51 %
NB HYP 5536 0,51 %
SCBC 148 0,39 %
SCBC 153 0,23 %
SEB Bolån 584 0,16 %
LANSHYP 521 0,12 %