TILLBAKA TILL ETF-UTBUD >

Exponering och innehav

XACT Obligation (UCITS ETF)

Innehav/Exponering

Svenska Staten 1057 4,39 %
Svenska Staten 1059 3,93 %
NB HYP 5534 3,84 %
Svenska Staten 1058 3,49 %
Stadshypotek 1588 3,29 %
Svenska Staten 1060 3,18 %
Stadshypotek 1590 3,05 %
Spintab 192 3,01 %
Svenska Staten 1053 2,94 %
NB HYP 5533 2,89 %
Stadshypotek 1589 2,85 %
SEB Bolån 575 2,82 %
Stadshypotek 1587 2,72 %
Stadshypotek 1591 2,66 %
Svenska Staten 1061 2,65 %
Svenska Staten 1056 2,5 %
NB HYP 5535 2,22 %
SEB Bolån 579 2,2 %
Kommuninvest 2410 2,17 %
Spintab 194 2,15 %
Kommuninvest 2506 2,09 %
SCBC 146 2,08 %
SEB Bolån 576 2,06 %
Svenska Staten 1062 2,05 %
SCBC 147 1,7 %
SCBC 145 1,65 %
Kommuninvest 2602 1,62 %
Danske Hyp 2212 1,58 %
Kommuninvest 2311 1,54 %
Danske Hyp 2312 1,52 %
SCBC 144 1,45 %
SEB Bolån 581 1,42 %
SEB Bolån 580 1,4 %
Kommuninvest 2611 1,39 %
LANSHYP 516 1,38 %
LANSHYP 518 1,3 %
LANSHYP 517 1,28 %
Stadshypotek 1594 1,26 %
Spintab 195 1,25 %
LANSHYP 519 1,13 %
Kommuninvest 2302 1,05 %
NB HYP 5536 0,92 %
Spintab 193 0,89 %
Kommuninvest 2805 0,88 %
Spintab 196 0,88 %
Danske Hyp 2412 0,8 %
Danske Hyp 2512 0,67 %
LANSHYP 520 0,63 %
SCBC 151 0,59 %
Svenska Staten 1063 0,56 %
Svenska Staten 1064 0,54 %
LANSHYP 521 0,53 %
Danske Hyp 2612 0,32 %
SCBC 148 0,32 %
SCBC 153 0,19 %
SEB Bolån 584 0,13 %