ETF Utbud

Med ETF:er som byggklossar kan du, enkelt och kostnadseffektivt, uppnå en effektiv portföljförvaltning. Med XACT ETF:er bygger du dina egna strategier - enkelt, smart och effektivt.

Riskinformation:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr samt fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond.

Handla räntor som aktier

Genom att sprida kapitalet mellan olika tillgångsslag kan du minska de största svängningarna i din portfölj. Generellt tenderar aktier att gynnas av konjunkturuppgångar, samtidigt som räntebärande placeringar har en benägenhet att ge bättre avkastning vid konjunkturnedgång. En ränteplacering ger därför en bra balans till ett aktieinnehav och kan därmed bidra till en mer stabil värdeutveckling i portföljen.

XACT Obligation ger dig möjlighet att komplettera dina investeringar med en svensk ränteplacering. Fonden handlar du på samma sätt som du handlar aktier, vilket gör att de passar väl in i en traditionell aktieportfölj.

//images.ctfassets.net/xygylbh89id0/3cPyHwAy90pbDRRLyvbW5v/f042f46ba14fc5aaa445a697e2bca0d8/shutterstock_1298125054__1_.jpg.png

XACT Obligation (UCITS ETF)

Räntemarknad

Svenska benchmark-obligationer

Utveckling tre månader 0,38%
Utveckling i år 1,22%
Open Modal

XACT Obligation (UCITS ETF)

Räntemarknad

Svenska benchmark-obligationer

Utveckling tre månader 0,38%
Utveckling i år 1,22%

XACT Obligation är en börshandlad indexfond som följer utvecklingen av marknaden för svenska statsobligationer, säkerställda bostadsobligationer och kommunobligationer, samtliga med så kallad Benchmark-status. Fonden följer Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index som används som jämförelseindex av en stor del av marknadens aktörer. Fonden kan passa den som söker en bred obligationsexponering.

Index: SHBSABTI
Tillgångsslag: Räntefond
Förvaltningsavgift: 0,10%
Hävstång: -
NAV: 104,6
Fondförmögenhet: 1 736 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos: