Market Maker

ETF:ernas exponering visas i nedanstående filer. För dig som dagligen vill ladda ner filerna utan att byta anropsnamn finns en så kallad "currentfil" medan filen med datum anger senast uppdaterade datum.

ETF

Datum

Fil

Aktuell fil

XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF)

2023-09-21

XACT HDIV_20230921.csv XACT HDIV__current.csv

XACT Sverige (UCITS ETF)

2023-09-21

XACT SVERIGE_20230921.csv XACT SVERIGE__current.csv

XACT Norden (UCITS ETF)

2023-09-21

XACT NORDIC_20230921.csv XACT NORDIC__current.csv

XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)

2023-09-21

XACT SVSMABOLAG_20230921.csv XACT SVSMABOLAG__current.csv

XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF)

2023-09-21

XACT OMX_20230921.csv XACT OMX__current.csv

XACT OMXC25 ESG (UCITS ETF)

2023-09-21

XACT OMXC25_20230921.csv XACT OMXC25__current.csv

XACT Obligation (UCITS ETF)

2023-09-21

XACT OBLIGATION_20230921.csv XACT OBLIGATION__current.csv

XACT Bull (ETF)

2023-09-21

XACT BULL_20230921.csv XACT BULL__current.csv

XACT Bull 2 (ETF)

2023-09-21

XACT BULL 2_20230921.csv XACT BULL 2__current.csv

XACT Bear (ETF)

2023-09-21

XACT BEAR_20230921.csv XACT BEAR__current.csv

XACT Bear 2 (ETF)

2023-09-21

XACT BEAR 2_20230921.csv XACT BEAR 2__current.csv