TILLBAKA TILL ETF-UTBUD >

Exponering och innehav

XACT Bull (ETF)

Innehav/Exponering: 2023-06-02

OMXS303F 150,36 %
Cash SEK 100 %