TILLBAKA TILL ETF-UTBUD >

Exponering och innehav

XACT Bull (ETF)

Innehav/Exponering: 2022-06-30

OMXS302G 150,3 %
Cash SEK 100 %