Market Maker

ETF:ernas exponering visas i nedanstående filer. För dig som dagligen vill ladda ner filerna utan att byta anropsnamn finns en så kallad "currentfil" medan filen med datum anger senast uppdaterade datum.

ETF

Datum

Fil

Aktuell fil

XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF)

2020-10-26

XACT HDIV_20201026.csv XACT HDIV__current.csv

XACT Sverige (UCITS ETF)

2020-10-26

XACT SVERIGE_20201026.csv XACT SVERIGE__current.csv

XACT Norden (UCITS ETF)

2020-10-26

XACT NORDIC_20201026.csv XACT NORDIC__current.csv

XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)

2020-10-26

XACT SVSMABOLAG_20201026.csv XACT SVSMABOLAG__current.csv

XACT OMXS30 (UCITS ETF)

2020-10-26

XACT OMX_20201026.csv XACT OMX__current.csv

XACT OMXC25 (UCITS ETF)

2020-10-26

XACT OMXC25_20201026.csv XACT OMXC25__current.csv

XACT OBX (UCITS ETF)

2020-10-26

XACT OBX_20201026.csv XACT OBX__current.csv

XACT Obligation (UCITS ETF)

2020-10-26

XACT OBLIGATION_20201026.csv XACT OBLIGATION__current.csv

XACT Bull (ETF)

2020-10-26

XACT BULL_20201026.csv XACT BULL__current.csv

XACT Bull 2 (ETF)

2020-10-26

XACT BULL 2_20201026.csv XACT BULL 2__current.csv

XACT Bear (ETF)

2020-10-26

XACT BEAR_20201026.csv XACT BEAR__current.csv

XACT Bear 2 (ETF)

2020-10-26

XACT BEAR 2_20201026.csv XACT BEAR 2__current.csv

XACT OBX Bull (UCITS ETF)

2020-10-26

XACT OBX BULL_20201026.csv XACT OBX BULL__current.csv

XACT OBX Bear (UCITS ETF)

2020-10-26

XACT OBX BEAR_20201026.csv XACT OBX BEAR__current.csv