Nyheter och pressmeddelanden

Nyheter

2022-01-21

Den nordiska ETF-marknaden december 2021

Under december uppgick ETF-handeln till cirka 8,5 mdkr (10,8 mdkr i november) varav cirka 7,9 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i december svarade ETF-handeln för cirka 1,7%.

Den nordiska ETF-marknaden december 2021

Läs mer

Pressmeddelanden

Arkiv