Nyheter och pressmeddelanden

Nyheter

2022-12-12

Den nordiska ETF-marknaden november 2022

Under november uppgick ETF-handeln till cirka 11,4 mdkr (13,6 mdkr i oktober) varav cirka 10,8 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 97%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i november svarade ETF-handeln för cirka 2,5%.

Den nordiska ETF-marknaden november 2022

Läs mer
2022-11-10

Den nordiska ETF-marknaden oktober 2022

Under oktober uppgick ETF-handeln till cirka 13,6 mdkr (13,5 mdkr i september) varav cirka 13,2 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 98%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i oktober svarade ETF-handeln för cirka 3,4%.

Den nordiska ETF-marknaden oktober 2022

Läs mer
2022-11-08

Utdelning i XACT Norden Högutdelande (november)

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 6,52 per fondandel. SEK 1,63 delas ut i mars, maj, september och november.

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning.

Schema för utdelning i fonden är följande:

Utdelning 4 – SEK 1,63

 • 14 november Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 15 november Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
 • 16 november Avstämningsdag
 • 21 november Utbetalningsdag
Läs mer
2022-10-14

Den nordiska ETF-marknaden september 2022

Under september uppgick ETF-handeln till cirka 13,5 mdkr (9,9 mdkr i augusti) varav cirka 12,8 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 97%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i september svarade ETF-handeln för cirka 3,2%.

Den nordiska ETF-marknaden september september 2022

Läs mer
2022-09-14

Den nordiska ETF-marknaden augusti 2022

Under augusti uppgick ETF-handeln till cirka 9,9 mdkr (8,5 mdkr i juli) varav cirka 9,5 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 98%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i augusti svarade ETF-handeln för cirka 2,7%.

Den nordiska ETF-marknaden augusti 2022

Läs mer
2022-09-02

Utdelning i XACT Norden Högutdelande (september)

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 6,52 per fondandel. SEK 1,63 delas ut i mars, maj, september och november.

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning.

Schema för utdelning i fonden är följande:

Utdelning 3 – SEK 1,63

 • 12 september Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 13 september Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
 • 14 september Avstämningsdag
 • 19 september Utbetalningsdag
Läs mer

Pressmeddelanden

2022-05-27

Handelsbanken Fonder byter revisor

Stockholm 27 maj 2022

På årsstämma i Handelsbanken Fonder AB har idag valts revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers (PwC) till revisorer och PwC har meddelat att den auktoriserade revisorn Helena Kaiser de Carolis blir huvudansvarig revisor för fondbolaget. PwC kommer också att vara revisionsbolag för de fonder som fondbolaget förvaltar, inklusive dess börshandlade fonder, och PwC har meddelat att Helena Kaiser de Carolis även blir huvudansvarig revisor för fondbolagets fonder. PwC ersätter Ernst & Young med huvudansvarige revisorn Jesper Nilsson som revisionsbolag.

Ovanstående gäller om inte annat offentliggörs. För ytterligare information kontakta: Magdalena Wahlqvist Alveskog, VD Handelsbanken Fonder AB: 08 - 701 15 55

Denna information är sådan information som Handelsbanken Fonder AB är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms respektive Köpenhamns emittentregelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2022 klockan 08.00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se och www.xact.se

Läs mer
2022-03-25

Fastställd utdelning i XACT Sverige

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Sverige (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 27,43 per fondandel. De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning.

Schema för utdelning i fonden är följande:

 • 13 juni Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 14 juni Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
 • 15 juni Avstämningsdag
 • 20 juni Utbetalningsdag

Ovanstående gäller om inte annat offentliggörs. För ytterligare information kontakta: Magdalena Wahlqvist Alveskog, VD Handelsbanken Fonder AB: 08 - 701 15 55

Denna information är sådan information som Handelsbanken Fonder AB är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms emittentregelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2022 klockan 08.00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se och www.xact.se

Läs mer
2022-03-23

Årsberättelser 2021 – Börshandlade fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB

Pressmeddelande

Stockholm 23 mars 2022

Årsberättelser för nedanstående börshandlade fonder är färdigställda för helåret 2021 och kommer idag att finnas tillgängliga på fondbolagets webbplatser xact.se och handelsbanken.se/sv/privat/spara/fonder/fondernas-rapporter.

 • XACT BEAR (ETF)
 • XACT BEAR 2 (ETF)
 • XACT BULL (ETF)
 • XACT BULL 2 (ETF)
 • XACT Norden (UCITS ETF)
 • XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF)
 • XACT Obligation (UCITS ETF)
 • XACT OMXC25 (UCITS ETF)
 • XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF)
 • XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)
 • XACT Sverige (UCITS ETF)

För ytterligare information kontakta: Magdalena Wahlqvist Alveskog, vd Handelsbanken Fonder AB, tfn: 08-701 10 00

Denna information är sådan information som Handelsbanken Fonder AB är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms och Nasdaq Copenhagen emittentregelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2022 klockan 08.00 CET.

För mer information om Xact och Handelsbanken hänvisas till: www.xact.se/news samt www.handelsbanken.se/

Läs mer
2022-02-04

Fastställd utdelning i XACT Norden Högutdelande

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 6,52 per fondandel. SEK 1,63 delas ut i mars, maj, september och november.

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning.

Schema för utdelning i fonden är följande:

Utdelning 1 – SEK 1,63

 • 14 mars Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 15 mars Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
 • 16 mars Avstämningsdag
 • 21 mars Utbetalningsdag

Utdelning 2 – SEK 1,63

 • 2 maj Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 3 maj Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
 • 4 maj Avstämningsdag
 • 9 maj Utbetalningsdag

Utdelning 3 – SEK 1,63

 • 12 sep Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 13 sep Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
 • 14 sep Avstämningsdag
 • 19 sep Utbetalningsdag

Utdelning 4 – SEK 1,63

 • 14 nov Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 15 nov Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
 • 16 nov Avstämningsdag
 • 21 nov Utbetalningsdag

Ovanstående gäller om inte annat offentliggörs. För ytterligare information kontakta: Magdalena Wahlqvist Alveskog, VD Handelsbanken Fonder AB: 08 - 701 15 55

Denna information är sådan information som Handelsbanken Fonder AB är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms emittentregelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2022 klockan 08.00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se och www.xact.se

Läs mer

Arkiv