Nyheter och pressmeddelanden

Nyheter

2019-12-19

Den nordiska ETF-marknaden november 2019

Under november uppgick ETF-handeln till ca 6,6 Mdr SEK (8,2 Mdr SEK i oktober) varav ca 6,0 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 95%.

Av den totala börsomsättningen i Sverige i november svarade ETF-handeln för ca 1,7%.

Nordiska ETF-marknaden november 2019

Läs mer
2019-12-16

Stängd primärmarknad: XACT OBX och XACT OMXC25

Primärmarknaden kommer att hållas stängd för XACT OBX och XACT OMXC25 den 20:e december på grund av indexomviktning.

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt.

Eventuella frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Läs mer
2019-12-16

Stängd primärmarknad: XACT Norden

Primärmarknaden kommer att hållas stängd för XACT Norden den 18:e december på grund av indexomviktning.

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt.

Eventuella frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Läs mer
2019-11-21

Stängd primärmarknad: XACT Svenska Småbolag och XACT Sverige

Primärmarknaden kommer att hållas stängd för XACT Svenska Småbolag och XACT Sverige den 29:e november på grund av indexomviktning.

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt.

Eventuellea frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Läs mer
2019-10-18

New PCF format

From the 11th of November the PCF format will be changed from .txt format to .csv. The date in the file name will be changed from NAV-date + 1 Business date to NAV-date, also the fund name format will be changed in accordance with below table.

From the 11th of November the old format will not be available. The final .txt files are distributed on the 8th of November.

We will not be able to provide both the old and new format at the same time.

Today New format
xactbear20191007.txt XACT BEAR_20191004.csv
XACT2bear20191007.txt XACT BEAR 2_20191004.csv
xactbull20191007.txt XACT BULL_20191004.csv
XACT2bull20191007.txt XACT BULL 2_20191004.csv
xacthdiv20191007.txt XACT HDIV_20191004.csv
xactnordic20191007.txt XACT NORDIC_20191004.csv
xactobligation20191007.txt XACT OBLIGATION_20191004.csv
xactobx20191007.txt XACT OBX_20191004.csv
xactderivatbear(obx)20191007.txt XACT OBX BEAR_20191004.csv
xactderivatbull(obx)20191007.txt XACT OBX BULL_20191004.csv
xactomxs3020191007.txt XACT OMX_20191004.csv
xactomxc2520191007.txt XACT OMXC25_20191004.csv
xactsverige20191007.txt XACT SVERIGE_20191004.csv
xactsvsmabolag20191007.txt XACT SVSMABOLAG_20191004.csv

New information will be added in the new format.

 • Cash actual per block = today´s cash per block excluding next day´s corporate actions
 • Cash actual per share = today´s cash per share excluding next day´s corporate actions

The new information are used to calculate settlement amount for creation/redemptions with T+2 settlement cycle.

 • Cash per block = today´s cash per block including next day´s corporate actions 
 • Cash per block = today´s cash per share including next day´s corporate actions  

The new information are used to calculate the fund value beginning of the day after NAV date. (including dividends)

 • Cash actual ex.div. per block = today´s cash per block excluding today´s and tomorrow’s corporate actions 
 • Cash actual ex.div. per share = today´s cash per share excluding today´s and tomorrow’s corporate actions

The new information are used to calculate settlement amount for creation/redemptions with T+0 or T+1 settlement cycles. 

 • FX rate = base currency to local currency 
 • IsFuture = stated TRUE if the security is a future 
 • IsTradable = stated FALSE if the security is a right. 
 • Country = the settlement country for that security. 

Index price will be removed from the file in the new format.

Läs mer
2019-10-10

Den nordiska ETF-marknaden september 2019

Den nordiska ETF-marknaden september 2019

Under september uppgick ETF-handeln till ca 7,7 Mdr SEK (9,6 Mdr SEK i augusti) varav ca 6,5 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 95%.

Av den totala börsomsättningen i Sverige i september svarade ETF-handeln för ca 1,8%.

Den nordiska ETF-marknaden september 2019

Läs mer

Pressmeddelanden

2019-11-01

Xact Kapitalförvaltning överlåter förvaltningen av samtliga fonder till Handelsbanken Fonder

Handelsbankens svenska fondverksamhet bedrivs i två separata bolag. Aktiva fonder tillhandahålls av Handelsbanken Fonder AB medan indexbaserade och börshandlade fonder (ETF:er) tillhandahålls av Xact Kapitalförvaltning AB. Båda fondbolagen är helägda dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ).

Styrelsen för Xact Kapitalförvaltning har beslutat att överlåta förvaltningen av samtliga fonder till Handelsbanken Fonder. Styrelsen för Handelsbanken Fonder har beslutat att överta förvaltningen av nämnda fonder. Överlåtelsen kommer att genomföras så snart Finansinspektionen ger Xact Kapitalförvaltning sin tillåtelse, dock tidigast den 1 april 2020.

Fonderna behåller sina namn och förvaltningen av fonderna påverkas inte av förändringen. Vid överlåtelsen sker inte någon förändring av fondsortimentet.

För ytterligare information kontakta:

 • Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 - 701 34 05

*Xact Kapitalförvaltning AB Postadress: Gatuadress: Telefon: Styrelsens säte: Stockholm SE-106 70 Stockholm Blasieholmstorg 12 +46 8 701 40 00 Organisationsnr: 556997-8140 www.xact.se

Läs mer
2019-06-19

XACT NORDEN 30 (UCITS ETF) byter till ett hållbarhetsanpassat index och ändrar namn den 20 juni 2019.

XACT NORDEN 30 (UCITS ETF) byter till ett hållbarhetsanpassat index och ändrar namn den 20 juni 2019.

Stockholm 19 juni 2019

 

Xact Kapitalförvaltning ändrar fondbestämmelserna i XACT NORDEN 30 (UCITS ETF). Fonden kommer fortsatt investera i de omkring 30 mest omsatta aktierna på de nordiska börserna men byter till ett index som också innefattar särskilda hållbarhetskrav för de bolag som ingår i indexet. Kraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in) i indexet, dels att bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer samt bolag som är verksamma inom kontroversiella sektorer inte får ingå (väljs bort). Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning eller risknivå.

Med anledning av indexbytet ändrar fonden namn till XACT NORDEN (UCITS ETF).

För mer utförlig information hänvisar vi till informationsbroschyren samt fondens nya hållbarhetsprofil som publiceras på handelsbanken.se/fond och xact.se i samband med förändringen.

*Index före ändring
*VINX30™

*Index efter ändring
*Handelsbanken Nordic ESG Index

Fondbestämmelserna har godkänts av Finansinspektionen och nya fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från den 20 juni 2019 på handelsbanken.se/fonder och xact.se.

För ytterligare information kontakta:
Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 - 701 34 05

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Xact Kapitalförvaltning AB Postadress: Gatuadress: Telefon: Styrelsens säte: Stockholm SE-106 70 Stockholm Blasieholmstorg 12 +46 8 701 40 00 Organisationsnr: 556997-8140 www.xact.se

Läs mer
2019-06-05

Avnotering av börshandlad fond – XACT Råvaror (UCITS ETF)

Stockholm, den 5 juni 2019

 

Styrelsen för Xact Kapitalförvaltning AB har beslutat att avnotera den börshandlade fonden XACT Råvaror (UCITS ETF). Sista dag att sälja fondandelar över börsen är den 23 september 2019. 

Säljorder läggs på vanligt sätt genom internetbank, mäklare eller bankkontor. Vid försäljning utgår, i förekommande fall, sedvanligt courtage. Försäljningslikviden utbetalas normalt två bankdagar efter genomförd affär till det avkastningskonto som är knutet till depå, investeringssparkonto (ISK) eller VP-konto.

Eventuella andelar kvar i fonden efter den 23 september 2019 kommer automatiskt att lösas in i samband med att fondens tillgångar säljs av och XACT Råvaror (UCITS ETF) avvecklas. Likviden sätts in den 9 oktober på det avkastningskonto som finns kopplat till depå, ISK eller VP-konto.

Mer information finns på www.xact.se. Vid frågor om avnoteringen, vänligen mejla till xact@handelsbanken.se.

För ytterligare information kontakta:
Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB: 08 - 701 34 05

*

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Läs mer
2019-03-29

Årsberättelser 2018 - fonder förvaltade av Xact Kapitalförvaltning AB

Årsberättelser för nedan fonder är färdigställda för helåret 2018 och kommer idag att finnas tillgängliga på fondbolagets webbplatser xact.se och handelsbanken.se/sv/privat/spara/fonder/fondernas-rapporter.

 • XACT BEAR (ETF)
 • XACT BEAR 2 (ETF)
 • XACT BULL (ETF)
 • XACT BULL 2 (ETF)
 • XACT Norden 30 (UCITS ETF)
 • XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF)
 • XACT Obligation (UCITS ETF)
 • XACT OBX (UCITS ETF)
 • XACT OBX BEAR (UCITS ETF)
 • XACT OBX BULL (UCITS ETF)
 • XACT OMXS30 (UCITS ETF)
 • XACT Råvaror (UCITS ETF)
 • XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)
 • XACT Sverige (UCITS ETF)

För ytterligare information kontakta:

Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 - 701 34 05

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Xact Kapitalförvaltning AB Postadress: Gatuadress: Telefon: Styrelsens säte: Stockholm SE-106 70 Stockholm Blasieholmstorg 12 +46 8 701 40 00 Organisationsnr: 556997-8140 www.xact.se

Läs mer
2019-02-07

Xact lanserar Danmarks första ETF

Nu lanserar vi XACT OMXC25 (UCITS ETF), den första ETF:en* som noteras på Köpenhamnsbörsen. Detta ger placerare möjlighet att i realtid enkelt köpa och sälja en korg med de 25 största och mest omsatta danska bolagen. Den låga förvaltningsavgiften innebär också ett kostnadseffektivt sparande.

”Jag är mycket stolt över att Xact är först ut med att notera en ETF på Köpenhamnsbörsen. Återigen är vi pionjärer på ETF-området i Norden”, säger Pär Nürnberg, vd på Xact Kapitalförvaltning.

ETF:er har kallats för finansvärldens största innovation på 2000-talet och har snabbt blivit mycket populära som investerings- och sparform internationellt. Såväl professionella investerare som privata småsparare ser fördelarna med att få smidig marknadsexponering till låg kostnad.

”XACT OMXC25 (UCITS ETF) har, genom sin transparens och som indexfond, väsentligt lägre förvaltningsavgift och lägre transaktionskostnader än traditionella danska investeringsföreningar. Detta är egenskaper som gör ETF:er så populära, både som långsiktig sparform och som ett verktyg att sekundsnabbt göra taktiska justeringar i sin portfölj”, säger Pär Nürnberg.

XACT OMXC25
XACT OMXC25 (UCITS ETF) handlas och prissätts i danska kronor i realtid på Köpenhamnsbörsen. Fonden följer utvecklingen i indexet OMXC25GI som speglar avkastningen på de 25 största och mest omsatta aktierna på Köpenhamnsbörsen. Indexet innehåller just nu världskända danska bolag som Novo Nordisk, Vestas, Carlsberg och AP Möller för att nämna några.

Xact – först och störst i Norden

Xact Kapitalförvaltning AB är ett svenskt fondbolag som är specialiserat på indexförvaltning. Redan år 2000 lanserade Xact den första ETF:en och blev därmed först i Norden med att erbjuda ETF:er. Idag förvaltas cirka 30 000 MSEK i våra 15 ETF:er, vilket gör oss till Nordens ledande utgivare av ETF:er.

 

 • ETF, Exchange Traded Fund

För ytterligare information kontakta:
Pär Nürnberg, vd Xact Kapitalförvaltning AB, +46 8 701 34 05

En fonds historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På xact.se finner du fullständig informationsbroschyr samt fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling för respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Xact Kapitalförvaltning AB
Postadress: Stockholm SE-106 70 Stockholm
Gatuadress: Blasieholmstorg 12
Telefon: +46 8 701 40 00
Styrelsens säte: Stockholm
Organisationsnr: 556997-8140
www.xact.se

 


 

XACT lancerer Danmarks første ETF Nu lancerer vi XACT OMXC25 (UCITS ETF), den første ETF* som noteres på Nasdaq Copenhagen (Københavns børs). Dette giver investorer mulighed for på en nem måde og i realtid at kunne købe eller sælge en kurv med de 25 største og mest omsatte danske aktieselskaber. Den lave administrationsomkostning medfører en omkostningseffektiv investering.

”Jeg er meget stolt over at Xact er først med noteringen af en ETF på Københavns børs. Vi er igen pionerer på ETF-området i Norden”, siger Pär Nürnberg, Adm. direktør hos Xact Kapitalförvaltning.

ETF’er er blevet kaldt for finansverdens største innovation i de 21. århundrede og er hurtigt blevet meget populære som investerings- og opsparingsform internationalt. Såvel professionelle investorer som mindre private investorer ser fordelene med at få en smidig markedseksponering i en omkostningseffektiv indpakning.

”XACT OMXC25 (UCITS ETF) har, gennem sin transparens og som indeksfond, væsentligt lavere administrationsomkostninger og lavere transaktionsomkostninger end traditionelle danske investeringsforeninger. Dette er egenskaber som gør ETF’er så populære, både som langsigtet opsparingsform og som et værktøj til på sekunder at lave taktiske justeringer i sin portefølje”, siger Pär Nürnberg.

XACT OMXC25
XACT OMXC25 (UCITS ETF) handles og prissættes i danske kroner i realtid på Københavns børs. Fonden følger udviklingen i indekset OMXC25GI som afspejler afkastet på de 25 største og mest omsatte aktier noteret på Københavns børs. Indekset indeholder lige nu verdenskendte danske selskaber som Novo Nordisk, Vestas, Carlsberg og AP Møller Mærsk bare for at nævne nogle.

Xact – først og størst i Norden

Xact Kapitalförvaltning AB er et svensk fondsselskab som er specialiseret i indeksforvaltning. Allerede i år 2000 lancerede Xact den første ETF og blev dermed først i Norden til at tilbyde ETF’er. I dag forvaltes ca.  30 mia. svenske kroner i vores 15 ETF’er, hvilket gør os til Nordens førende udbyder af ETF’er.

 

 • ETF, Exchange Traded Fund

For yderligere information kontakt:

Pär Nürnberg, Adm. Direktør, Xact Kapitalförvaltning AB, +46 8 701 34 05

En fonds historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. De penge som placeres i fonden kan både stige og falde i værdi, og der er ingen garanti for, at du får hele den indskudte kapital tilbage. På xact.se finder du fuldstændig informationsbrochure samt fondsbestemmelser, faktablad og aktuel kursudvikling for den respektive fond. Xact tager forbehold for evt fejl i informationen.

Xact Kapitalförvaltning AB
Postadresse: Stockholm SE-106 70 Stockholm
Gadenavn: Blasieholmstorg 12
Telefon: +46 8 701 40 00
Bestyrelsens placering: Stockholm
Organisationsnr: 556997-8140
www.xact.se

Läs mer

Arkiv