Nyheter och pressmeddelanden

Nyheter

2018-12-18

Stängd primärmarknad: XACT OMXS30

Stängd primärmarknad: XACT OMXS30

Primärmarknad kommer att hållas stängd för XACT OMXS30 den 28:e december på grund av indexomviktning.

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt.

Eventuella frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Läs mer
2018-12-18

Stängd primärmarknad: XACT OBX och XACT Norden 30

Stängd primärmarknad: XACT OBX och XACT Norden 30

Primärmarknaden kommer att hållas stängd för XACT OBX och XACT Norden 30 den 21:a december på grund av indexomviktning.

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt.

Eventuellea frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Läs mer
2018-12-06

Den nordiska ETF-marknaden november 2018

Den nordiska ETF-marknaden november 2018

I november 2018 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 9,7 Mdr SEK (ca 14 Mdr SEK i oktober 2018), varav Sverige svarade för ca 7,4 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 97%. 
Av den totala börsomsättningen i Sverige i november svarade ETF-handeln för ca 2%. 

Läs hela rapporten här

Läs mer
2018-11-26

Stängd primärmarknad: XACT Sverige

Stängd primärmarknad: XACT Sverige

Primärmarknaden kommer att hållas stängd för XACT Sverige den 30:e november på grund av indexomviktning.

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt.

Eventuella frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Läs mer
2018-11-05

Den nordiska ETF-marknaden oktober 2018

Den nordiska ETF-marknaden oktober 2018

I oktober 2018 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 14 Mdr SEK (ca 9 Mdr SEK i september 2018), varav Sverige svarade för ca 10,8 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 96%. 

Av den totala börsomsättningen i Sverige i oktober svarade ETF-handeln för ca 2,9%. 

Läs hela rapporten här

Läs mer
2018-11-05

Den nordiska ETF-marknaden september 2018

Den nordiska ETF-marknaden september 2018

I september 2018 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 9 Mdr SEK (ca 9,1 Mdr SEK i augusti 2018), varav Sverige svarade för ca 7,2 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 96%. 

Av den totala börsomsättningen i Sverige i september svarade ETF-handeln för ca 2,7%. 

Läs hela rapporten här

 

Läs mer

Pressmeddelanden

2018-10-10

XACT Sverige – Världens första Svanenmärkta indexfond

__Nu kan sparare investera i den första indexfonden som klarar svanenmärkningens hållbarhetskrav.__Kombinationen av en indexfond och en välkänd oberoende märkning, som Svanen, syftar till att göra fondvalet enkelt.

” Det ska vara lätt att göra rätt. Det ska inte vara svårare att välja en miljömärkt fond än att välja miljömärkt tvättmedel.  Svanenmärket är välkänt och har högt förtroende hos konsumenter. Vi får vi ett kvitto på att en oberoende aktör har granskat att XACT Sverige lever upp till högt ställda krav, säger Pär Nürnberg, vd på Xact Kapitalförvaltning.”

När svanenmärkning blev möjlig för fonder för ett år sedan stod det klart att inga befintliga index helt uppfyllde de hållbarhetskrav som miljömärkningen kräver. Som Sveriges ledande leverantörer av indexfonder och börshandlade indexfonder såg vi detta som en utmaning och började samarbeta med en våra indexleverantörer och en av våra leverantörer på hållbarhetsanalys. Tillsammans har de lyckats skapa ett helt nytt aktieindex ”SIX Sweden ESG Selection Index” som klarar hållbarhetskraven som svanenmärkningen ställer upp.

XACT Sverige är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet SIX Sweden ESG Selection Index GI så nära som möjligt. Indexet består av svenska stora och medelstora bolag vilka möter hållbarhetskraven i index. Hållbarhetskraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in), dels att bolag som är involverade i kontroversiella verksamheter inte får ingå (väljs bort).

Svanen är Nordens officiella miljömärkning för att vägleda konsumenter till ett bra val för miljön. Fonden ska uppfylla 25 obligatoriska krav som rör exkludering, inkludering, transparens och påverkan.

 

Läs mer på [xact.se](~/link/e4e1b251f5c84388bf05bb3c544d7939.aspx?epslanguage=sv xact.se)

Läs mer på [svanen.se/spararen](http://www.svanen.se/spararen svanen.se/spararen)

 

För ytterligare information kontakta:

Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 - 701 34 05

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Xact Kapitalförvaltning AB Postadress: Gatuadress: Telefon: Styrelsens säte: Stockholm SE-106 70 Stockholm Blasieholmstorg 12 +46 8 701 40 00 Organisationsnr: 556997-8140 www.xact.se

Läs mer
2018-10-02

XACT OMXSB Utdelande (UCITS ETF) byter till ett hållbarhetsanpassat index och ändrar namn

XACT OMXSB Utdelande (UCITS ETF) byter till ett hållbarhetsanpassat index och ändrar namn den 10 oktober 2018

Xact Kapitalförvaltning ändrar fondbestämmelserna i XACT OMXSB (legalt namn XACT OMXSB Utdelande (UCITS ETF). Fonden kommer fortsatt investera i de mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen men byter till ett index som också innefattar särskilda hållbarhetskrav för de bolag som ingår i indexet. Kraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in) i indexet, dels att bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer samt bolag som är verksamma inom kontroversiella sektorer inte får ingå (väljs bort). Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning eller risknivå.

Med anledning av indexbytet ändrar fonden namn till XACT Sverige (UCITS ETF).

För mer utförlig information hänvisar vi till informationsbroschyren samt fondens nya hållbarhetsprofil som publiceras på handelsbanken.se/fond och xact.se i samband med förändringen.

Index före ändring

OMX Stockholm Benchmark Index (OMXSB)

Index efter ändring

SIX Sweden ESG Selection Index GI

Fondbestämmelserna har godkänts av Finansinspektionen och nya fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från den 10 oktober 2018 på handelsbanken.se/fonder och xact.se.
För ytterligare information kontakta:

Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 - 701 34 05
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Xact Kapitalförvaltning AB Postadress: Gatuadress: Telefon: Styrelsens säte: Stockholm SE-106 70 Stockholm Blasieholmstorg 12 +46 8 701 40 00 Organisationsnr: 556997-8140 www.xact.se

Läs mer
2018-06-20

Nytt hållbarhetsanpassat index för XACT Högutdelande (Fullständigt legalt namn: XACT Nordic High Dividend Low Volatility)

Xact Kapitalförvaltning ändrar fondbestämmelserna i XACT Högutdelande (legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility [UCITS ETF]).

Xact Kapitalförvaltning ändrar fondbestämmelserna i XACT Högutdelande (UCITS ETF). Fonden kommer fortsatt investera i nordiska utdelande stabila bolag men byter till ett index som också innefattar särskilda hållbarhetskrav för de bolag som ingår i index. Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning eller risknivå.

Det nya indexet väljer bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner avseende miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Även bolag involverade i vapen förbjudna enligt internationell rätt samt kärnvapen väljs bort. Vidare tillämpas en restriktiv syn på kol.

För mer utförlig information hänvisar vi till informationsbroschyren samt fondens nya hållbarhetsprofil som publiceras på handelsbanken.se/fond i samband med förändringen.

Index före ändring

Handelsbanken Nordic Smart Beta Index

Index efter ändring

Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index (SEK)

Fondbestämmelserna har godkänts av Finansinspektionen och nya fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från den 27 juni 2018 på handelsbanken.se/fonder och xact.se

För ytterligare information kontakta:

Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 - 701 34 05

Läs mer

Arkiv