Nyheter och pressmeddelanden

Nyheter

2015-12-10

Nordiska ETF-marknaden november 2015

Under november 2015 uppgick den totala omsättningen i Norden till 11,7 Mdr SEK (13,1 Mdr SEK i oktober). Sverige svarade för ca 9 Mdr SEK och Xacts andel av handeln var 95%. Av den totala börsomsättningen i Sverige svarade ETF-handeln för drygt 2%. 

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet

Läs mer
2015-11-09

Nordiska ETF-marknaden oktober 2015

Nordiska ETF-marknaden oktober 2015

Under oktober 2015 uppgick den totala omsättningen i Norden till 13,1 Mdr SEK (19,9 Mdr SEK i september). Sverige svarade för ca 9 Mdr SEK och Xacts andel av handeln var 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige svarade ETF-handeln för drygt 2,3%. 

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet.

Läs mer
2015-11-05

XACT OMXS30 fyller 15 år!

Idag den5 november firar vi vårt 15-årsjubileum genom att öppna börsen för handeln! Xact lanserade den första börshandlade fonden (ETF) i Norden redan år 2000 då XACT OMXS30 noterades på NASDAQ OMX Stockholm.

Efter att ha lanserat den första ETF:en blev Xact dessutom först i världen med att ge ut börshandlade fonder med hävstång, då XACT Bull och XACT Bear lanserades 2005.

Idag är Xact den största utgivaren av ETF:er i Norden och globalt i termer av nordisk exponering.

Användandet av ETF:er växer dramatiskt världen över och totalt förvaltat kapital passerade under maj 2015 3.000 miljarder USD. I dagens globala ETF-utbud kan investerare hitta allt från mycket nischade investeringsstrategier till byggstenar för att sätta samman en hel portföljlösning bestående av flera tillgångsslag. ETF:er har gett enskilda privatpersoner möjligheter att investera i samma enkla, kostnadseffektiva och transparenta produkter som professionella investerare – till samma pris. 

”Även om vi är stolta över att vara pionjärer på den svenska marknaden och att vi arbetar för att öka användandet av ETF:er så är vi förvånande över att den nordiska marknaden släpar efter den internationella utvecklingen. Vi ser faktiskt inga skäl till varför inte nordiska investerare, professionella eller småsparare, efterfrågar dessa kostnadseffektiva investerings- och sparprodukter i samma utsträckning som i andra länder”, säger Carl Cederschiöld, VD Xact Kapitalförvaltning AB.

”Det finns mer som pekar på en ökad användning av ETF:er. Kommande provisionsförbud gynnar investeringsprodukter som är enkla, prisvärda och transparenta. Vi ser också en ökad digitalisering av rådgivnings- och spartjänster. Som i många andra branscher så leder digitalisering till att fler får tillgång till ett bredare utbud till lägre pris. Internationellt har detta gått hand i hand med ökad användning av ETF:er”, avslutar Carl Cederschiöld.  

Läs mer
2015-10-08

Nordiska ETF-marknaden september 2015

Nordiska ETF-marknaden september 2015

Under september 2015 uppgick den totala omsättningen i Norden till 19,9 Mdr SEK (17,3 Mdr SEK i augusti), den högsta sedan oktober 2014. Sverige svarade för ca 14,6 Mdr SEK och Xacts andel av handeln var drygt 97%. Av den totala börsomsättningen i Sverige svarade ETF-handeln för ca 4,1% att jämföras med 3,7% i augusti. 

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet.

Läs mer
2015-09-11

Nordiska ETF-marknaden augusti 2015

Nordiska ETF-marknaden augusti 2015

Under augusti 2015 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 17,3 Mdr SEK (10,4 Mdr SEK i juli), varav Sverige svarade för ca 12,8 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige svarade ETF-handeln för ca 3,7% att jämföras med 2,3% i juli. 

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet.

Läs mer
2015-08-17

Nordiska ETF-marknaden juli 2015

Nordiska ETF-marknaden juli 2015

Under juli 2015 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 10,4 Mdr SEK (12,7 Mdr SEK i maj), varav Sverige svarade för ca 7,8 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 92,6%. Av den totala börsomsättningen i Sverige svarade ETF-handeln för ca 2,3%. 

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet.

Läs mer

Pressmeddelanden

Arkiv