Nyheter och pressmeddelanden

Nyheter

2013-12-10

Nordiska ETF-marknaden november 2013

Omsättningen i den nordiska ETF-marknaden under november 2013.

  • Den totala omsättningen i Norden uppgick till ca 11,1 mdkr.
  • Den totala omsättningen i Sverige uppgick till ca 9,5 mdkr.
  • Xacts andel av den totala nordiska ETF-omsättningen var 87%. 

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet.

Läs mer
2013-12-03

Strategimodellernas utveckling

Nedan följer en uppdatering av strategimodellerna som finns att finna under "ETF Strategier".

Sektorstrategin Under November gick de utvalda sektorerna sämre än marknaden. Resultat för strategin blev 0,55% jämfört med Norden 120 som slutade på1,57%. Med andra ord så gick strategin 1,02% procentenheter sämre än marknaden. Bäst under månaden var Läkemedel med 4,90%.

De tre sektorerna som väljs för December blir följande: Basindustri, Bygg & Fastighet samt Läkemedel.

 

Momentumstrategin För November var det återigen aktier som modellen hade valt ut vilket avkastade 1,88% vilket är att anse om ett bra val då avkastningen för de övriga tillgångslagen blev: Obligationer 0,61% och Råvaror  -1,19% (SEK). I snitt avkastades 0,44%.

Aktier och Obligationer är i upptrend för närvarande medan Råvaror är i nedtrend. För 12:e månaden i rad väljer modellen Aktier som tillgångsslag. 

 

Likaviktade strategin Avkastningen för den likaviktade strategin uppgick till 0,44% jämfört med OMXS30-index som avkastade 1,88%. *Då den likaviktade strategin är statisk görs  inga månadsvisa val . *

Mvh Xact

Läs mer
2013-11-07

Nordiska ETF-marknaden oktober 2013

Omsättningen i den nordiska ETF-marknaden under oktober 2013.

  • Den totala omsättningen i Norden uppgick till ca 12,8 mdkr.
  • Den totala omsättningen i Sverige uppgick till ca 10,4 mdkr.
  • Xacts andel av den totala nordiska ETF-omsättningen var 94%. 

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet.

Läs mer
2013-11-05

Strategimodellernas utveckling

Nedan följer en uppdatering av strategimodellerna som finns att finna under "ETF Strategier".

  Sektorstrategin Under Oktober gick de utvalda sektorerna sämre än marknaden. Resultat för strategin blev 0,55% jämfört med Norden 120 som slutade på 2,08%. Med andra ord så gick strategin 1,53% procentenheter sämre än marknaden. Bäst under månaden var Bank med 9,86 %.

De tre sektorerna som väljs för November blir följande: Bank, Basindustri samt  Bygg & Fastighet.

 

Momentumstrategin För Oktober var det återigen aktier som modellen hade valt ut och det visade sig vara ett  bra val då tillgångslaget avkastade1,90%. Avkastning för de övriga tillgångslagen blev: Obligationer 0,80% och Råvaror  -0,79% (SEK). I snitt avkastades 0,63%.

Aktier är fortfarande enda tillgångsslaget med positivt momentum. Råvaror är i sidotrend och obligationer är i nedtrend. För November månad så fortsätter därför modellen välja tillgångsslaget Aktier.

 

Likaviktade strategin Avkastningen för den likaviktade strategin uppgick till 0,63% jämfört med OMXS30-index som avkastade 1,90%. *Då den likaviktade strategin är statisk görs  inga månadsvisa val . *

Mvh Xact

Läs mer
2013-10-09

Nordiska ETF-marknaden september 2013

Omsättningen i den nordiska ETF-marknaden under september 2013

  • Den totala omsättningen i Norden uppgick till ca 9,3 mdkr.
  • Den totala omsättningen i Sverige uppgick till ca 7,2 mdkr.
  • Xacts andel av den totala nordiska ETF-omsättningen var drygt 93%.

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet.

Läs mer
2013-10-07

Nya ISIN-koder efter omvänd split

På onsdag (9/10) kommer de tidigare aviserade sammanläggningarna (omvänd split) i Xact Bear och Xact Bear 2 att genomföras. Fonderna kommer i och med sammanläggningen att få nya ISIN-koder.

Nya ISIN-koder:

Xact Bear:  SE0005466513

Xact Bear 2: SE0005466505

Läs mer om sammanläggnigen här.

Läs mer

Pressmeddelanden

Arkiv