Nyheter och pressmeddelanden

Nyheter

2020-08-06

Den nordiska ETF-marknaden juli 2020

Under juli uppgick ETF-handeln till cirka 9,5 mdkr SEK (14,3 mdkr SEK i juni) varav cirka 8,5 mdkr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 98%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i juli svarade ETF-handeln för cirka 2,0%.

Den nordiska ETF-marknaden juli 2020

Läs mer
2020-07-03

Den nordiska ETF-marknaden juni 2020

Under juni uppgick ETF-handeln till cirka 14,3 mdkr SEK (13,7 mdkr SEK i maj) varav cirka 12,4 mdkr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 98%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i juni svarade ETF-handeln för cirka 2,4%.

Den nordiska ETF-marknaden juni 2020

Läs mer
2020-06-08

Den nordiska ETF-marknaden maj 2020

Under maj uppgick ETF-handeln till cirka 13,7 mdkr SEK (14,9 mdkr SEK i april) varav cirka 11,8 mdkr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 94%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för cirka 3,1%.

Den nordiska ETF-marknaden maj 2020

2020-05-29

Fastställt utdelningsbelopp i XACT Sverige (UCITS ETF)

Utdelningsbeloppet i XACT Sverige har fastställts till 19,90 SEK per andel.

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning.

Utdelning från XACT Sverige kommer att ske enligt nedanstående schema:

 • 8 juni 2020 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 9 juni 2020 Ex. dag - fonden handlas exklusive rätt till utdelning
 • 10 juni 2020 Avstämningsdag
 • 15 juni 2020 Likviddag
Läs mer
2020-05-11

Den nordiska ETF-marknaden april 2020

Under april uppgick ETF-handeln till cirka 14,9 mdkr SEK (32,3 mdkr SEK i mars) varav cirka 12,2 mdkr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i april svarade ETF-handeln för cirka 2,7%.

Den nordiska ETF-marknaden april 2020

Läs mer
2020-04-27

Den nordiska ETF-marknaden mars 2020

Under mars uppgick ETF-handeln till cirka 32,3 mdkr SEK (13,6 mdkr SEK i februari) varav cirka 25 mdkr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel cirka 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i mars svarade ETF-handeln för cirka 3,3%.

Den nordiska ETF-marknaden mars 2020

Läs mer

Pressmeddelanden

2020-03-31

Årsberättelser 2019 - fonder förvaltade av Xact Kapitalförvaltning AB

Årsberättelser för nedanstående fonder är färdigställda för helåret 2019 och kommer idag att finnas tillgängliga på fondbolagets webbplatser xact.se och handelsbanken.se/sv/privat/fonder/fondernas-rapporter.

 • XACT BEAR (ETF)
 • XACT BEAR 2 (ETF)
 • XACT BULL (ETF)
 • XACT BULL 2 (ETF)
 • XACT Norden (UCITS ETF)
 • XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF)
 • XACT Obligation (UCITS ETF)
 • XACT OBX (UCITS ETF)
 • XACT OBX BEAR (UCITS ETF)
 • XACT OBX BULL (UCITS ETF)
 • XACT OMXC25 (UCITS ETF)
 • XACT OMXS30 (UCITS ETF)
 • XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)
 • XACT Sverige (UCITS ETF)
Läs mer
2020-02-10

Fler utdelningstillfällen för XACT Högutdelande

Pressmeddelande

Stockholm 10 februari 2020

Xact Kapitalförvaltning ändrar fondbestämmelserna i XACT Högutdelande (legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility [UCITS ETF]). Förändringen träder ikraft den 1 april 2020.

Utdelning minst två gånger per år – oförändrad målsättning om 4 % årligen Ändringen innebär att antalet utdelningstillfällen utökas till att ske minst två gånger per år – i maj respektive september månad – eller mer frekvent i enlighet vad som i sådant fall anges i informationsbroschyren.

Målsättningen är fortsatt att för helåret dela ut omkring 4 procent av fondandelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning. Utdelningen kan dock bli både högre och lägre. Utdelningens storlek för helåret påverkas inte av ändringen, utan skillnaden är att antalet utdelningstillfällen utökas.

Fondbestämmelserna har godkänts av Finansinspektionen och nya fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från den 1 april 2020 på www.handelsbanken.se/fonder och www.xact.se.

För ytterligare information kontakta: Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 - 701 34 05

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Xact Kapitalförvaltning AB Postadress: Gatuadress: Telefon: Styrelsens säte: Stockholm SE-106 70 Stockholm Blasieholmstorg 12 +46 8 701 40 00 Organisationsnr: 556997-8140 www.xact.se

Läs mer
2020-02-04

Xact Kapitalförvaltning överlåter förvaltningen av samtliga fonder till Handelsbanken Fonder

PRESSMEDDELANDE, Stockholm, den 4 februari 2020

Handelsbankens svenska fondverksamhet bedrivs i två separata bolag. Aktiva fonder tillhandahålls av Handelsbanken Fonder AB medan indexbaserade och börshandlade fonder (ETF:er) tillhandahålls av Xact Kapitalförvaltning AB. Båda fondbolagen är helägda dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ).

Som tidigare meddelats har styrelsen för Xact Kapitalförvaltning beslutat att överlåta förvaltningen av samtliga fonder till Handelsbanken Fonder och styrelsen för Handelsbanken Fonder har beslutat att överta förvaltningen av nämnda fonder.

Finansinspektionen har nu givit sitt tillstånd till överlåtelsen av fonderna.

Från och med den 1 april 2020 kommer de fonder som idag tillhör Xact Kapitalförvaltning att förvaltas av Handelsbanken Fonder. Xact Kapitalförvaltning upphör att bedriva tillståndspliktig verksamhet den 1 april 2020.

Fonderna behåller sina namn och förvaltningen av fonderna påverkas inte av förändringen. Fonder som överlåts till Handelsbanken Fonder:

Handelsbanken Auto 25 Criteria

Handelsbanken Auto 50 Criteria

Handelsbanken Auto 75 Criteria

Handelsbanken Auto 100 Criteria

Handelsbanken Emerging Markets Index

Handelsbanken Europa Index Criteria

Handelsbanken Global Dynamisk 90

Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria

Handelsbanken Global Index Criteria

Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria

Handelsbanken Norden Index Criteria

Handelsbanken Norge Index

Handelsbanken Pension 40

Handelsbanken Pension 50

Handelsbanken Pension 60

Handelsbanken Pension 70

Handelsbanken Pension 80

Handelsbanken Pension 90

Handelsbanken Råvarufond

Handelsbanken Sverige Index Criteria

Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria

Handelsbanken USA Index Criteria

Börshandlade fonder (ETF:er):

XACT Bear (ETF)

XACT Bear 2 (ETF)

XACT Bull (ETF)

XACT Bull 2 (ETF)

XACT Norden (UCITS ETF)

XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF)

XACT Obligation (UCITS ETF)

XACT OBX (UCITS ETF)

XACT OBX Bear (UCITS ETF)

XACT OBX Bull (UCITS ETF)

XACT OMXC25 (UCITS ETF)

XACT OMXS30 (UCITS ETF)

XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)

XACT Sverige (UCITS ETF)

För ytterligare information kontakta: Pär Nürnberg, vd Xact Kapitalförvaltning AB, 08 - 701 34 05


Xact Kapitalförvaltning AB Postadress: Blasieholmstorg 12, SE-106 70 Stockholm, Gatuadress: Blasieholmstorg 12, SE-106 70 Stockholm Telefon: +46 8 701 40 00, Styrelsens säte: Stockholm, Organisationsnr: 556997-8140, www.xact.se

Läs mer
2019-11-01

Xact Kapitalförvaltning överlåter förvaltningen av samtliga fonder till Handelsbanken Fonder

Handelsbankens svenska fondverksamhet bedrivs i två separata bolag. Aktiva fonder tillhandahålls av Handelsbanken Fonder AB medan indexbaserade och börshandlade fonder (ETF:er) tillhandahålls av Xact Kapitalförvaltning AB. Båda fondbolagen är helägda dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ).

Styrelsen för Xact Kapitalförvaltning har beslutat att överlåta förvaltningen av samtliga fonder till Handelsbanken Fonder. Styrelsen för Handelsbanken Fonder har beslutat att överta förvaltningen av nämnda fonder. Överlåtelsen kommer att genomföras så snart Finansinspektionen ger Xact Kapitalförvaltning sin tillåtelse, dock tidigast den 1 april 2020.

Fonderna behåller sina namn och förvaltningen av fonderna påverkas inte av förändringen. Vid överlåtelsen sker inte någon förändring av fondsortimentet.

För ytterligare information kontakta:

 • Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 - 701 34 05

*Xact Kapitalförvaltning AB Postadress: Gatuadress: Telefon: Styrelsens säte: Stockholm SE-106 70 Stockholm Blasieholmstorg 12 +46 8 701 40 00 Organisationsnr: 556997-8140 www.xact.se

Läs mer
2019-06-19

XACT NORDEN 30 (UCITS ETF) byter till ett hållbarhetsanpassat index och ändrar namn den 20 juni 2019.

XACT NORDEN 30 (UCITS ETF) byter till ett hållbarhetsanpassat index och ändrar namn den 20 juni 2019.

Stockholm 19 juni 2019

 

Xact Kapitalförvaltning ändrar fondbestämmelserna i XACT NORDEN 30 (UCITS ETF). Fonden kommer fortsatt investera i de omkring 30 mest omsatta aktierna på de nordiska börserna men byter till ett index som också innefattar särskilda hållbarhetskrav för de bolag som ingår i indexet. Kraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in) i indexet, dels att bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer samt bolag som är verksamma inom kontroversiella sektorer inte får ingå (väljs bort). Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning eller risknivå.

Med anledning av indexbytet ändrar fonden namn till XACT NORDEN (UCITS ETF).

För mer utförlig information hänvisar vi till informationsbroschyren samt fondens nya hållbarhetsprofil som publiceras på handelsbanken.se/fond och xact.se i samband med förändringen.

*Index före ändring
*VINX30™

*Index efter ändring
*Handelsbanken Nordic ESG Index

Fondbestämmelserna har godkänts av Finansinspektionen och nya fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från den 20 juni 2019 på handelsbanken.se/fonder och xact.se.

För ytterligare information kontakta:
Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 - 701 34 05

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Xact Kapitalförvaltning AB Postadress: Gatuadress: Telefon: Styrelsens säte: Stockholm SE-106 70 Stockholm Blasieholmstorg 12 +46 8 701 40 00 Organisationsnr: 556997-8140 www.xact.se

Läs mer
2019-06-05

Avnotering av börshandlad fond – XACT Råvaror (UCITS ETF)

Stockholm, den 5 juni 2019

 

Styrelsen för Xact Kapitalförvaltning AB har beslutat att avnotera den börshandlade fonden XACT Råvaror (UCITS ETF). Sista dag att sälja fondandelar över börsen är den 23 september 2019. 

Säljorder läggs på vanligt sätt genom internetbank, mäklare eller bankkontor. Vid försäljning utgår, i förekommande fall, sedvanligt courtage. Försäljningslikviden utbetalas normalt två bankdagar efter genomförd affär till det avkastningskonto som är knutet till depå, investeringssparkonto (ISK) eller VP-konto.

Eventuella andelar kvar i fonden efter den 23 september 2019 kommer automatiskt att lösas in i samband med att fondens tillgångar säljs av och XACT Råvaror (UCITS ETF) avvecklas. Likviden sätts in den 9 oktober på det avkastningskonto som finns kopplat till depå, ISK eller VP-konto.

Mer information finns på www.xact.se. Vid frågor om avnoteringen, vänligen mejla till xact@handelsbanken.se.

För ytterligare information kontakta:
Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB: 08 - 701 34 05

*

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Läs mer

Arkiv