Nyheter och pressmeddelanden

Nyheter

2024-02-06

Den nordiska ETF-marknaden januari 2024

Under januari uppgick ETF-handeln till cirka 9,6 mdkr (9,3 mdkr i december) varav cirka 9,1 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 98%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i januari svarade ETF-handeln för cirka 2,4%.

Den nordiska ETF-marknaden januari 2024

Läs mer
2024-01-04

Den nordiska ETF-marknaden december 2023

Under december uppgick ETF-handeln till cirka 9,3 mdkr (9,1 mdkr i november) varav cirka 8,6 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 95%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i december svarade ETF-handeln för cirka 2,2.%.

Den nordiska ETF-marknaden december 2023

Läs mer

Pressmeddelanden

2024-02-09

Fastställd utdelning i XACT Norden Högutdelande

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 6,88 per fondandel. SEK 1,72 delas ut i mars, maj, september och november.

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning.

Schema för utdelning i fonden är följande:

Utdelning 1 – SEK 1,72

 • 11 mars Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 12 mars Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
 • 13 mars Avstämningsdag
 • 18 mars Utbetalningsdag

Utdelning 2 – SEK 1,72

 • 21 maj Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 22 maj Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
 • 23 maj Avstämningsdag
 • 28 maj Utbetalningsdag

Utdelning 3 – SEK 1,72

 • 9 sep Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 10 sep Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
 • 11 sep Avstämningsdag
 • 16 sep Utbetalningsdag

Utdelning 4 – SEK 1,72

 • 11 nov Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 12 nov Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
 • 13 nov Avstämningsdag
 • 18 nov Utbetalningsdag

Ovanstående gäller om inte annat offentliggörs. För ytterligare information kontakta: Stefan Hagman, Handelsbanken Fonder AB: 070 - 611 18 68

Denna information är sådan information som Handelsbanken Fonder AB är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms emittentregelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2024 klockan 12.30 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbankenfonder.se och www.xact.se

Läs mer
2024-02-09

Fastställd utdelning i XACT Sverige

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Sverige (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 23,87 per fondandel. De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning.

Schema för utdelning i fonden är följande:

 • 10 juni Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 11 juni Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
 • 12 juni Avstämningsdag
 • 17 juni Utbetalningsdag

Ovanstående gäller om inte annat offentliggörs. För ytterligare information kontakta: Stefan Hagman, Handelsbanken Fonder AB: 070 - 611 18 68

Denna information är sådan information som Handelsbanken Fonder AB är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms emittentregelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2024 klockan 12.30 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbankenfonder.se och www.xact.se

Läs mer

Arkiv