Nyheter och pressmeddelanden

Nyheter

2014-12-10

Nordiska ETF-marknaden november 2014

Nordiska ETF-marknaden november 2014

Under november uppgick den totala ETF-omsättningen i Norden till ca 12,7 Mdr SEK, vilket kan jämföras med drygt 25 Mdr SEK under oktober. ETF-handeln i Sverige svarade för 3,6% av den totala börshandeln. Av den nordiska omsättningen svarade handeln i Sverige för drygt 76%. Xacts andel av den nordiska ETF-omsättningen uppgick till ca 96%.

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet.

Läs mer
2014-11-06

Nordiska ETF-marknaden oktober 2014

Volatil marknad skapade kraftigt ökad ETF-omsättning

Under oktober uppgick den totala ETF-omsättningen i Norden till drygt 25 Mdr SEK, vilket kan jämföras med 8,5 Mdr SEK under september. Omsättningen under oktober är den högsta sedan maj 2012. ETF-handeln i Sverige svarade för 4,8% av den totala börshandeln, vilket är den största andelen sedan juli 2012. Av den nordiska omsättningen svarade handeln i Sverige för drygt 73%. Xacts andel av den nordiska ETF-omsättningen uppgick till 96%.

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet. 

Läs mer
2014-10-09

Nordiska ETF-marknaden september 2014

Nordiska ETF-marknaden september 2014

Under september uppgick den totala ETF-omsättningen i Norden till ca 8,5 Mdr SEK, vilket kan jämföras med 10,8 Mdr SEK under augusti. Av den nordiska omsättningen svarade handeln i Sverige för drygt 80%. ETF-handeln i Sverige svarade för 2,4% av den totala börshandeln. Xacts andel av den nordiska ETF-omsättningen uppgick till 94,5%.Klicka här för att nå rapporten i sin helhet 

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet.

Läs mer
2014-09-08

Nordiska ETF-marknaden juli - augusti 2014

Nordiska ETF-marknaden juli - augusti 2014

  • Under augusti uppgick den totala ETF-omsättningen i Norden till ca 10,8 Mdr SEK och under juli till ca 7,1 Mdr SEK. Detta kan jämföras med 10,2 Mdr SEK under juni. 
  • Av den nordiska omsättningen svarade handeln i Sverige för 71,5% i augusti och 75,6% i juli.
  • ETF-handeln i Sverige svarade för 3,5% av den totala börshandeln.
  • Xacts andel av den nordiska ETF-omsättningen uppgick till 94,5%.

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet 

Läs mer
2014-07-04

Nordiska ETF-marknaden juni 2014

Nordiska ETF-marknaden juni 2014

  • Under juni uppgick den totala ETF-omsättningen i Norden till ca 10,2 Mdr SEK, att jämföras med ca 12,9 Mdr SEK under maj.
  • Av den nordiska omsättningen svarade handeln i Sverige för ca 80%.
  • ETF-handeln i Sverige svarade för ca 3,4% av den totala börshandeln.
  • Xacts andel av den nordiska ETF-omsättningen uppgick till 94%.

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet 

Läs mer
2014-06-26

Beslut från Extra Ordinary General Meeting

Beslut från Extra Ordinary General Meeting 26 juni 2014

På extra ordinarie stämma i SHB SICAV beslutades den 26 juni 2014 att SHB SICAV skall träda i likvidation. Läs mer här.  

Läs mer

Pressmeddelanden

Arkiv