Nyheter och pressmeddelanden

Nyheter

2012-12-10

Nordiska ETF-marknaden november 2012

Omsättningen i den nordiska ETF-marknaden uppgick till 12 164 MSEK i november att jämföras med 13 561 MSEK i oktober. Xacts ETF:er svarade för drygt 91% av den nordiska omsättningen. Läs mer i Xacts månadsbrev.

Läs månadsbrevet här. 

Läs mer
2012-12-06

Nedläggning av Xact Europe Bull och Xact Europe Bear

De börshandlade fonderna Xact Europe Bull och Xact Europe Bear kommer att läggas ned. Måndagen den 25 februari 2013 är sista dagen som det går att sälja fondandelar i Xact Europe Bull och Xact Europe Bear över börsen.

För de innehavare som då ännu inte sålt sina andelar kommer en inlösen att ske av hela innehavet och likvid utbetalas till andelsägarens avkastningskonto så snart förvaringsinstitutet (Skandinaviska Enskilda Banken) avvecklat fonden.

Fram till och med den 25 februari 2013 kommer handeln i fonderna att ske på vanligt sätt; köp och försäljningar sker över börsen genom din internetbank, mäklare eller bankkontor. Läs mer här i brev som skickats ut till registrerade fondandelsägare.

Läs mer
2012-11-28

XACTs nordiska sektorer handlas med lägre spread

Investeringsbeslut baserat på underliggande ekonomiska trender eller cykler kan enkelt omsättas med XACTs nordiska sektor-ETF:er.

Dessa unika fonder möjliggör investeringar i olika sektorer istället för att investera i ett fåtal aktier inom sektorn, smart och kostnadseffektivt. Läs mer här.

Läs mer
2012-11-08

Handelsbanken rekommenderar XACT Verkstad

Handelsbankens senaste aktiestrategirapport innehåller förväntningar om en stigande börs under de kommande 6 månaderna.

Sektorsynen har förändrats från föregående rapport till att nu förorda cykliska sektorer. Läs Handelsbankens Capital Markets analys här.

Läs mer
2012-11-05

Xact OMXSB förblir utdelande

Genom en ändring i fondbestämmelserna som träder ikraft idag (5/11-2012), kommer XACT OMXSB årligen att ge en utdelning. Utdelningen kommer att baseras på de utdelningar som tillfaller fonden och kommer att betalas ut i april-juni.

De övriga XACT fonderna kommmer i och med ändrad lagstiftning per den 31/12-2011 inte längre att ge någon utdelning. Fonder registrerade i Sverige har tidigare lämnat utdelning för att inte bli beskattade på sitt skattepliktiga resultat. Efter ändrade skatteregler är beskattningen i fonden borttagen och därmed faller motivet att lämna utdelning. 

Läs gärna hela brevet som har gått ut om detta. 

Läs mer

Pressmeddelanden

2012-05-02

Optioner på XACT OMXS30

Fr o m idag är det möjligt att handla standardiserade optioner på XACT OMXS30. Detta är de första optionerna på en börshandlad fond som noteras av NASDAQ OMX Stockholm.

Läs pressmeddelandet här.

Läs mer
2012-04-13

Ordinarie och extra bolagsstämma har hållits i SHB SICAV

Ordinarie och extra bolagsstämma har hållits i SHB SICAV.

Läs mer här.

Läs mer
2012-03-30

Kallelser till andelsägare i SHB SICAV

XACT:s Luxemburg-registrerade ETF:er ges ut av SHB SICAV. SHB SICAV kallar till extra och ordinarie bolagsstämma den 10 april 2012 enligt bifogade kallelser.

Andelsägare har rätt (men ingen skyldighet) att delta vid stämmorna. Deltagande förutsätter dock att fullmakter ges in till bolaget senast kl 17.00 den 5 april 2012. Aktieägare som önskar delta på stämma ombeds därför kontakta XACT (telefon 08-701 40 00, emailxact@handelsbanken.se) för ytterligare information.

Kallelse till den extra bolagsstämman

Kallelse till den ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Arkiv