Nyheter och pressmeddelanden

Nyheter

2021-03-10

Den nordiska ETF-marknaden februari 2021

Under februari uppgick ETF-handeln till cirka 9,3 mdkr (9,7 mdkr i januari) varav cirka 8,5 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 97%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i februari svarade ETF-handeln för cirka 1,70%.

Den nordiska ETF-marknaden februari 2021

Läs mer
2021-02-15

Den nordiska ETF-marknaden januari 2021

Under januari uppgick ETF-handeln till cirka 9,7 mdkr (10,1 mdkr i december) varav cirka 8,4 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i januari svarade ETF-handeln för cirka 2,24%.

Den nordiska ETF-marknaden januari 2021

Läs mer
2021-02-02

Stängd primärmarknad: XACT Bear 2

The market for issuing and redeeming fund units (primary market) in XACT Bear 2 will be closed on February 9 due to change in Fund divisor from 50 000 to 500 000. Hence the minimum block size to create or redeem will be 500 000 shares effective from February 10.

Läs mer
2021-01-26

Den nordiska ETF-marknaden december 2020

Under december uppgick ETF-handeln till cirka 10,1 mdkr (11,7 mdkr i november) varav cirka 9,4 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 97%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i december svarade ETF-handeln för cirka 2,25%.

Den nordiska ETF-marknaden december 2020

Läs mer

Pressmeddelanden

2021-03-30

Fastställd utdelning i XACT Sverige

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Sverige (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 20,70 per fondandel. De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning.

Schema för utdelning i fonden är följande:

 • 7 juni Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 8 juni Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
 • 9 juni Avstämningsdag
 • 14 juni Utbetalningsdag

Ovanstående gäller om inte annat offentliggörs. För ytterligare information kontakta: Magdalena Wahlqvist Alveskog, VD Handelsbanken Fonder AB: 08 - 701 15 55

Denna information är sådan information som Handelsbanken Fonder AB är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms emittentregelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2021 klockan 08.00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se och www.xact.se

Läs mer
2021-02-10

Fastställd utdelning i XACT Norden Högutdelande

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 5,36 per fondandel. SEK 1,34 delas ut i mars, maj, september och november.

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning.

Schema för utdelning i fonden är följande:

Utdelning 1 – SEK 1,34

 • 15 mars Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 16 mars Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
 • 17 mars Avstämningsdag
 • 22 mars Utbetalningsdag

Utdelning 2 – SEK 1,34

 • 3 maj Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 4 maj Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
 • 5 maj Avstämningsdag
 • 10 maj Utbetalningsdag

Utdelning 3 – SEK 1,34

 • 13 sep Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 14 sep Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
 • 15 sep Avstämningsdag
 • 20 sep Utbetalningsdag

Utdelning 4 – SEK 1,34

 • 15 nov Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 16 nov Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
 • 17 nov Avstämningsdag
 • 22 nov Utbetalningsdag

Ovanstående gäller om inte annat offentliggörs. För ytterligare information kontakta: Magdalena Wahlqvist Alveskog, VD Handelsbanken Fonder AB: 08 - 701 15 55

Denna information är sådan information som Handelsbanken Fonder AB är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms emittentregelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2021 klockan 08.00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se och www.xact.se

Läs mer

Arkiv