Nyheter och pressmeddelanden

Nyheter

2020-12-22

Ändrade fondbestämmelser

Den 10 december 2020 ändrade vi fondbestämmelserna för följande fonder:

 • XACT OMXS30 (UCITS ETF)
 • XACT Norden (UCITS ETF)
 • XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF)
 • XACT Sverige (UCITS ETF)
 • XACT OBX (UCITS ETF)
 • XACT OMXC25 (UCITS ETF)

Klicka här för detaljerad information om förändringarna i respektive fond.

Du som köper och säljer andelar över börsen berörs inte av nedanstående information – dessa förändringar berör endast primärmarknaden.

Läs mer
2020-12-11

Den nordiska ETF-marknaden november 2020

Under november uppgick ETF-handeln till cirka 11,7 mdkr SEK (11,1 mdkr SEK i oktober) varav cirka 10,3 mdkr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 97%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i november svarade ETF-handeln för cirka 2,0%.

Den nordiska ETF-marknaden november 2020

Läs mer
2020-11-12

Den nordiska ETF-marknaden oktober 2020

Under oktober uppgick ETF-handeln till cirka 11,1 mdkr SEK (11 mdkr SEK i september) varav cirka 10 mdkr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 97%.

Den nordiska ETF-marknaden oktober 2020

Läs mer
2020-11-12

ETF-marknaden fyller 20 år

I år är det 20 år sedan XACT OMXS30 började handlas på Nasdaq Stockholm

Nu i november är det 20 år sedan den första börshandlade fonden – ETF:en – lanserades i Sverige. XACT var först med fonden XACT OMXS30 (UCITS ETF). Sedan dess har vi fortsatt att utveckla nya och relevanta fonder. Alltid med transparenta index och strategier som är enkla att förstå. Hade allt varit som vanligt hade det ringts i klockan på Nasdaq på födelsedagen för att fira detta.

Läs mer
2020-10-09

Den nordiska ETF-marknaden september 2020

Under september uppgick ETF-handeln till cirka 11 mdkr SEK (8,3 mdkr SEK i augusti) varav cirka 10 mdkr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 97%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i september svarade ETF-handeln för cirka 2,2%.

Den nordiska ETF-marknaden september 2020

Läs mer
2020-09-07

Den nordiska ETF-marknaden augusti 2020

Under augusti uppgick ETF-handeln till cirka 8,3 mdkr SEK (9,5 mdkr SEK i juli) varav cirka 7,5 mdkr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 98%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i augusti svarade ETF-handeln för cirka 2,2%.

Den nordiska ETF-marknaden augusti 2020

Läs mer

Pressmeddelanden

2020-06-02

Fastställd utdelning i XACT Sverige

Fastställd utdelning i XACT Sverige

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Sverige (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 19,90 per fondandel.

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning.

Schema för utdelning i fonden är följande:

8 juni Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning 9 juni Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning 10 juni Avstämningsdag 15 juni Utbetalningsdag

För ytterligare information kontakta:

Magdalena Wahlqvist Alveskog, VD Handelsbanken Fonder AB: 08 - 701 15 55

Denna information är sådan information som Handelsbanken Fonder AB är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms emittentregelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2020 klockan 08.00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.com

Läs mer
2020-04-24

Fastställd utdelning i XACT Högutdelande

Pressmeddelande

Fastställd utdelning i XACT Högutdelande

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 5,20 per fondandel. SEK 2,60 delas ut i maj och SEK 2,60 delas ut i september.

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning.

Schema för utdelning i fonden är följande:

Utdelning 1 – SEK 2,60

11 maj Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning 12 maj Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning 13 maj Avstämningsdag 18 maj Utbetalningsdag

Utdelning 2 – SEK 2,60

14 sep Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning 15 sep Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning 16 sep Avstämningsdag 21 sep Utbetalningsdag

För ytterligare information kontakta: Magdalena Wahlqvist Alveskog, VD Handelsbanken Fonder AB: 08 - 701 15 55

Denna information är sådan information som Handelsbanken Fonder AB är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms emittentregelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020 klockan 08.00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Läs mer
2020-03-31

Årsberättelser 2019 - fonder förvaltade av Xact Kapitalförvaltning AB

Årsberättelser för nedanstående fonder är färdigställda för helåret 2019 och kommer idag att finnas tillgängliga på fondbolagets webbplatser xact.se och handelsbanken.se/sv/privat/fonder/fondernas-rapporter.

 • XACT BEAR (ETF)
 • XACT BEAR 2 (ETF)
 • XACT BULL (ETF)
 • XACT BULL 2 (ETF)
 • XACT Norden (UCITS ETF)
 • XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF)
 • XACT Obligation (UCITS ETF)
 • XACT OBX (UCITS ETF)
 • XACT OBX BEAR (UCITS ETF)
 • XACT OBX BULL (UCITS ETF)
 • XACT OMXC25 (UCITS ETF)
 • XACT OMXS30 (UCITS ETF)
 • XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)
 • XACT Sverige (UCITS ETF)
Läs mer
2020-02-10

Fler utdelningstillfällen för XACT Högutdelande

Pressmeddelande

Stockholm 10 februari 2020

Xact Kapitalförvaltning ändrar fondbestämmelserna i XACT Högutdelande (legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility [UCITS ETF]). Förändringen träder ikraft den 1 april 2020.

Utdelning minst två gånger per år – oförändrad målsättning om 4 % årligen Ändringen innebär att antalet utdelningstillfällen utökas till att ske minst två gånger per år – i maj respektive september månad – eller mer frekvent i enlighet vad som i sådant fall anges i informationsbroschyren.

Målsättningen är fortsatt att för helåret dela ut omkring 4 procent av fondandelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning. Utdelningen kan dock bli både högre och lägre. Utdelningens storlek för helåret påverkas inte av ändringen, utan skillnaden är att antalet utdelningstillfällen utökas.

Fondbestämmelserna har godkänts av Finansinspektionen och nya fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från den 1 april 2020 på www.handelsbanken.se/fonder och www.xact.se.

För ytterligare information kontakta: Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 - 701 34 05

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Xact Kapitalförvaltning AB Postadress: Gatuadress: Telefon: Styrelsens säte: Stockholm SE-106 70 Stockholm Blasieholmstorg 12 +46 8 701 40 00 Organisationsnr: 556997-8140 www.xact.se

Läs mer
2020-02-04

Xact Kapitalförvaltning överlåter förvaltningen av samtliga fonder till Handelsbanken Fonder

PRESSMEDDELANDE, Stockholm, den 4 februari 2020

Handelsbankens svenska fondverksamhet bedrivs i två separata bolag. Aktiva fonder tillhandahålls av Handelsbanken Fonder AB medan indexbaserade och börshandlade fonder (ETF:er) tillhandahålls av Xact Kapitalförvaltning AB. Båda fondbolagen är helägda dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ).

Som tidigare meddelats har styrelsen för Xact Kapitalförvaltning beslutat att överlåta förvaltningen av samtliga fonder till Handelsbanken Fonder och styrelsen för Handelsbanken Fonder har beslutat att överta förvaltningen av nämnda fonder.

Finansinspektionen har nu givit sitt tillstånd till överlåtelsen av fonderna.

Från och med den 1 april 2020 kommer de fonder som idag tillhör Xact Kapitalförvaltning att förvaltas av Handelsbanken Fonder. Xact Kapitalförvaltning upphör att bedriva tillståndspliktig verksamhet den 1 april 2020.

Fonderna behåller sina namn och förvaltningen av fonderna påverkas inte av förändringen. Fonder som överlåts till Handelsbanken Fonder:

Handelsbanken Auto 25 Criteria

Handelsbanken Auto 50 Criteria

Handelsbanken Auto 75 Criteria

Handelsbanken Auto 100 Criteria

Handelsbanken Emerging Markets Index

Handelsbanken Europa Index Criteria

Handelsbanken Global Dynamisk 90

Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria

Handelsbanken Global Index Criteria

Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria

Handelsbanken Norden Index Criteria

Handelsbanken Norge Index

Handelsbanken Pension 40

Handelsbanken Pension 50

Handelsbanken Pension 60

Handelsbanken Pension 70

Handelsbanken Pension 80

Handelsbanken Pension 90

Handelsbanken Råvarufond

Handelsbanken Sverige Index Criteria

Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria

Handelsbanken USA Index Criteria

Börshandlade fonder (ETF:er):

XACT Bear (ETF)

XACT Bear 2 (ETF)

XACT Bull (ETF)

XACT Bull 2 (ETF)

XACT Norden (UCITS ETF)

XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF)

XACT Obligation (UCITS ETF)

XACT OBX (UCITS ETF)

XACT OBX Bear (UCITS ETF)

XACT OBX Bull (UCITS ETF)

XACT OMXC25 (UCITS ETF)

XACT OMXS30 (UCITS ETF)

XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)

XACT Sverige (UCITS ETF)

För ytterligare information kontakta: Pär Nürnberg, vd Xact Kapitalförvaltning AB, 08 - 701 34 05


Xact Kapitalförvaltning AB Postadress: Blasieholmstorg 12, SE-106 70 Stockholm, Gatuadress: Blasieholmstorg 12, SE-106 70 Stockholm Telefon: +46 8 701 40 00, Styrelsens säte: Stockholm, Organisationsnr: 556997-8140, www.xact.se

Läs mer

Arkiv