Nyheter och pressmeddelanden

Nyheter

2024-07-04

Den nordiska ETF-marknaden juni 2024

Under juni uppgick ETF-handeln till drygt 6,6 mdkr (6,6 mdkr i maj) varav ungefär 5,9 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 95%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i juni svarade ETF-handeln för 1,62%.

Den nordiska ETF-marknaden juni 2024

Läs mer
2024-06-12

Den nordiska ETF-marknaden maj 2024

Under maj uppgick ETF-handeln till drygt 6,6 mdkr (18 mdkr i april) varav ungefär 6,0 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för 1,52%.

Den nordiska ETF-marknaden maj 2024

Läs mer
2024-06-11

Ändrade fondbestämmelser för XACT Norden (UCITS ETF)

Den 14 juni ändrar vi fondbestämmelser för XACT Norden.

Byte av indexleverantör och index

Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning.

Läs mer

Läs mer
2024-06-07

Påminnelse om utdelning i Xact Sverige i juni

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Sverige (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 23,87 per fondandel. De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning.

Schema för utdelning i fonden är följande:

 • 10 juni Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 11 juni Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
 • 12 juni Avstämningsdag
 • 17 juni Utbetalningsdag
Läs mer
2024-05-20

Utdelning i XACT Norden Högutdelande (maj)

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 6,88 per fondandel.

SEK 1,72 delas ut i mars, maj, september och november.

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning.

Schema för utdelning i fonden är följande:

Utdelning 2 – SEK 1,72

 • 21 maj Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 22 maj Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
 • 23 maj Avstämningsdag
 • 28 maj Utbetalningsdag
Läs mer
2024-05-08

Den nordiska ETF-marknaden april 2024

Under april uppgick ETF-handeln till drygt 18 mdkr (9,1 mdkr i mars) varav ungefär 17,3 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 99%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i april svarade ETF-handeln för 4,0%.

Den nordiska ETF-marknaden april 2024

Läs mer

Pressmeddelanden

2024-03-28

Ny styrelseordförande för Handelsbanken Fonder AB

Stockholm den 28 mars 2024

Daniel Andersson har utsetts till ny styrelseledamot och styrelseordförande i Handelsbanken Fonder AB. Han efterträder Anna Possne.

Daniel Andersson är idag chef för affärsområdet Products and Offerings men tillträder den 1 april 2024 en tjänst som chef för affärsområdet Savings and Financing inom Handelsbanken, varunder Handelsbanken Fonder sorterar.

För ytterligare information kontakta:

Staffan Ringvall, Head of Corporate Governance, +46 (0) 70 291 56 97 Handelsbankens presstjänst, +46 (0) 8 701 80 18

Denna information är sådan som Handelsbanken Fonder AB, såsom förvaltare av börshandlade fonder (så kallade ETF:er), är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms och Nasdaq Köpenhamns respektive Emittentregelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2024 klockan 08.00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

För mer information om Handelsbanken Fonder hänvisas till: www.handelsbankenfonder.se och www.xact.se

Läs mer
2024-02-09

Fastställd utdelning i XACT Sverige

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Sverige (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 23,87 per fondandel. De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning.

Schema för utdelning i fonden är följande:

 • 10 juni Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 11 juni Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
 • 12 juni Avstämningsdag
 • 17 juni Utbetalningsdag

Ovanstående gäller om inte annat offentliggörs. För ytterligare information kontakta: Stefan Hagman, Handelsbanken Fonder AB: 070 - 611 18 68

Denna information är sådan information som Handelsbanken Fonder AB är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms emittentregelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2024 klockan 12.30 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbankenfonder.se och www.xact.se

Läs mer
2024-02-09

Fastställd utdelning i XACT Norden Högutdelande

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 6,88 per fondandel.

SEK 1,72 delas ut i mars, maj, september och november.

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning.

Schema för utdelning i fonden är följande:

Utdelning 1 – SEK 1,72

 • 11 mars Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 12 mars Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
 • 13 mars Avstämningsdag
 • 18 mars Utbetalningsdag

Utdelning 2 – SEK 1,72

 • 21 maj Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 22 maj Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
 • 23 maj Avstämningsdag
 • 28 maj Utbetalningsdag

Utdelning 3 – SEK 1,72

 • 9 sep Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 10 sep Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
 • 11 sep Avstämningsdag
 • 16 sep Utbetalningsdag

Utdelning 4 – SEK 1,72

 • 11 nov Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 12 nov Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
 • 13 nov Avstämningsdag
 • 18 nov Utbetalningsdag

Ovanstående gäller om inte annat offentliggörs. För ytterligare information kontakta: Stefan Hagman, Handelsbanken Fonder AB: 070 - 611 18 68

Denna information är sådan information som Handelsbanken Fonder AB är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms emittentregelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2024 klockan 12.30 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbankenfonder.se och www.xact.se

Läs mer
2023-12-21

Ny styrelseordförande för Handelsbanken Fonder AB

Stockholm den 21 december 2023

Anna Possne har utsetts till ny styrelseledamot och tillika styrelseordförande i Handelsbanken Fonder AB, en befattning som hon tillträder omedelbart. Hon efterträder Michael Green, som tillträder som koncernchef och verkställande direktör för Svenska Handelsbanken AB (publ) vid årsskiftet.

Anna är chef för affärsområdet Products and Offerings inom Handelsbanken och kommer att kvarstå i den tjänsten jämte rollen som styrelseordförande i Handelsbanken Fonder AB.

För ytterligare information kontakta: Staffan Ringvall, Head of Corporate Governance, +46 (0) 70 291 56 97 Handelsbankens presstjänst, +46 (0) 8 701 80 18

Denna information är sådan som Handelsbanken Fonder AB, såsom förvaltare av börshandlade fonder (så kallade ETF:er), är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms och Nasdaq Köpenhamns respektive Emittentregelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2023 klockan 08.00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.com

För mer information om Handelsbanken Fonder hänvisas till: www.handelsbankenfonder.se och www.xact.se

Läs mer
2023-08-28

XACT OMXC25 – Hållbarhetsanpassning och namnbyte

Den 1 september 2023 ändrar vi fondbestämmelserna i XACT OMXC25 (UCITS ETF), börshandlad fond.

Byte till hållbart index Fonden byter till ett index som innefattar hållbarhetskrav för de bolag som ingår i index. Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning eller risknivå och leder inte heller till några kostnader för andelsägarna.

I samband med bytet till ett hållbarhetsindex övergår fonden från så kallad artikel 6, till att redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR[1]. Att redovisas som artikel 8 betyder att fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper vilket bland annat innebär att dess index tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption.

Index före ändring: OMX Copenhagen 25 Index Index efter ändring: OMX Copenhagen 25 ESG Responsible Net Index

Ändring av fondnamn I samband med förändringen ändrar fonden namn till XACT OMXC25 ESG (UCITS ETF).

Nya fondbestämmelser Samtliga ändringar har godkänts av Finansinspektionen. Från den 1 September 2023 finns nya fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr tillgängliga på xact.se och handelsbanken.se/fonder.

För ytterligare information kontakta Stefan Hagman, Indexförvaltning, Handelsbanken Fonder Tel.nr 070-611 1868

Denna information är sådan information som Handelsbanken Fonder AB är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Copenhagens emittentregelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2023 klockan 08.00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se och www.xact.se


[1]SFDR: EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn. Mer information finns i informationsbroschyren eller under fondens Hållbarhetsflik som du hittar via xact.se.

Läs mer
2023-03-20

Årsberättelser 2022 - Börshandlade fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB

Pressmeddelande

Stockholm 20 mars 2023

Årsberättelser för nedanstående börshandlade fonder är färdigställda för helåret 2022 och kommer idag att finnas tillgängliga på fondbolagets webbplatser xact.se och handelsbanken.se/sv/privat/spara/fonder/fondernas-rapporter.

 • XACT BEAR (ETF)
 • XACT BEAR 2 (ETF)
 • XACT BULL (ETF)
 • XACT BULL 2 (ETF)
 • XACT Norden (UCITS ETF)
 • XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF)
 • XACT Obligation (UCITS ETF)
 • XACT OMXC25 (UCITS ETF)
 • XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF)
 • XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)
 • XACT Sverige (UCITS ETF)

För ytterligare information kontakta: Magdalena Wahlqvist Alveskog, vd Handelsbanken Fonder AB, tfn: 08-701 10 00

Denna information är sådan information som Handelsbanken Fonder AB är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms och Nasdaq Copenhagen emittentregelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2023 klockan 08.00 CET.

För mer information om Xact och Handelsbanken hänvisas till: www.xact.se/news samt www.handelsbanken.se/

Läs mer

Arkiv