TILLBAKA TILL ETF-UTBUD >

Exponering och innehav

XACT Bull 2 (ETF)

Innehav/Exponering: 2023-09-21

OMXS303J 200,33 %
Cash SEK 100 %