Nyheter och pressmeddelanden

Nyheter

2021-03-10

Den nordiska ETF-marknaden februari 2021

Under februari uppgick ETF-handeln till cirka 9,3 mdkr (9,7 mdkr i januari) varav cirka 8,5 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 97%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i februari svarade ETF-handeln för cirka 1,70%.

Den nordiska ETF-marknaden februari 2021

Läs mer
2021-02-15

Den nordiska ETF-marknaden januari 2021

Under januari uppgick ETF-handeln till cirka 9,7 mdkr (10,1 mdkr i december) varav cirka 8,4 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i januari svarade ETF-handeln för cirka 2,24%.

Den nordiska ETF-marknaden januari 2021

Läs mer
2021-02-02

Stängd primärmarknad: XACT Bear 2

The market for issuing and redeeming fund units (primary market) in XACT Bear 2 will be closed on February 9 due to change in Fund divisor from 50 000 to 500 000. Hence the minimum block size to create or redeem will be 500 000 shares effective from February 10.

Läs mer
2021-01-26

Den nordiska ETF-marknaden december 2020

Under december uppgick ETF-handeln till cirka 10,1 mdkr (11,7 mdkr i november) varav cirka 9,4 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 97%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i december svarade ETF-handeln för cirka 2,25%.

Den nordiska ETF-marknaden december 2020

Läs mer
2020-12-22

Ändrade fondbestämmelser

Den 10 december 2020 ändrade vi fondbestämmelserna för följande fonder:

 • XACT OMXS30 (UCITS ETF)
 • XACT Norden (UCITS ETF)
 • XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF)
 • XACT Sverige (UCITS ETF)
 • XACT OBX (UCITS ETF)
 • XACT OMXC25 (UCITS ETF)

Klicka här för detaljerad information om förändringarna i respektive fond.

Du som köper och säljer andelar över börsen berörs inte av nedanstående information – dessa förändringar berör endast primärmarknaden.

Läs mer
2020-12-11

Den nordiska ETF-marknaden november 2020

Under november uppgick ETF-handeln till cirka 11,7 mdkr SEK (11,1 mdkr SEK i oktober) varav cirka 10,3 mdkr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 97%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i november svarade ETF-handeln för cirka 2,0%.

Den nordiska ETF-marknaden november 2020

Läs mer

Pressmeddelanden

2021-03-30

Fastställd utdelning i XACT Sverige

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Sverige (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 20,70 per fondandel. De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning.

Schema för utdelning i fonden är följande:

 • 7 juni Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 8 juni Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
 • 9 juni Avstämningsdag
 • 14 juni Utbetalningsdag

Ovanstående gäller om inte annat offentliggörs. För ytterligare information kontakta: Magdalena Wahlqvist Alveskog, VD Handelsbanken Fonder AB: 08 - 701 15 55

Denna information är sådan information som Handelsbanken Fonder AB är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms emittentregelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2021 klockan 08.00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se och www.xact.se

2021-02-10

Fastställd utdelning i XACT Norden Högutdelande

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 5,36 per fondandel. SEK 1,34 delas ut i mars, maj, september och november.

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning.

Schema för utdelning i fonden är följande:

Utdelning 1 – SEK 1,34

 • 15 mars Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 16 mars Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
 • 17 mars Avstämningsdag
 • 22 mars Utbetalningsdag

Utdelning 2 – SEK 1,34

 • 3 maj Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 4 maj Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
 • 5 maj Avstämningsdag
 • 10 maj Utbetalningsdag

Utdelning 3 – SEK 1,34

 • 13 sep Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 14 sep Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
 • 15 sep Avstämningsdag
 • 20 sep Utbetalningsdag

Utdelning 4 – SEK 1,34

 • 15 nov Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 16 nov Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
 • 17 nov Avstämningsdag
 • 22 nov Utbetalningsdag

Ovanstående gäller om inte annat offentliggörs. För ytterligare information kontakta: Magdalena Wahlqvist Alveskog, VD Handelsbanken Fonder AB: 08 - 701 15 55

Denna information är sådan information som Handelsbanken Fonder AB är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms emittentregelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2021 klockan 08.00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se och www.xact.se

Läs mer
2020-06-02

Fastställd utdelning i XACT Sverige

Fastställd utdelning i XACT Sverige

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Sverige (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 19,90 per fondandel.

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning.

Schema för utdelning i fonden är följande:

8 juni Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning 9 juni Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning 10 juni Avstämningsdag 15 juni Utbetalningsdag

För ytterligare information kontakta:

Magdalena Wahlqvist Alveskog, VD Handelsbanken Fonder AB: 08 - 701 15 55

Denna information är sådan information som Handelsbanken Fonder AB är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms emittentregelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2020 klockan 08.00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.com

Läs mer
2020-04-24

Fastställd utdelning i XACT Högutdelande

Pressmeddelande

Fastställd utdelning i XACT Högutdelande

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 5,20 per fondandel. SEK 2,60 delas ut i maj och SEK 2,60 delas ut i september.

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning.

Schema för utdelning i fonden är följande:

Utdelning 1 – SEK 2,60

11 maj Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning 12 maj Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning 13 maj Avstämningsdag 18 maj Utbetalningsdag

Utdelning 2 – SEK 2,60

14 sep Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning 15 sep Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning 16 sep Avstämningsdag 21 sep Utbetalningsdag

För ytterligare information kontakta: Magdalena Wahlqvist Alveskog, VD Handelsbanken Fonder AB: 08 - 701 15 55

Denna information är sådan information som Handelsbanken Fonder AB är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms emittentregelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020 klockan 08.00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Läs mer
2020-03-31

Årsberättelser 2019 - fonder förvaltade av Xact Kapitalförvaltning AB

Årsberättelser för nedanstående fonder är färdigställda för helåret 2019 och kommer idag att finnas tillgängliga på fondbolagets webbplatser xact.se och handelsbanken.se/sv/privat/fonder/fondernas-rapporter.

 • XACT BEAR (ETF)
 • XACT BEAR 2 (ETF)
 • XACT BULL (ETF)
 • XACT BULL 2 (ETF)
 • XACT Norden (UCITS ETF)
 • XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF)
 • XACT Obligation (UCITS ETF)
 • XACT OBX (UCITS ETF)
 • XACT OBX BEAR (UCITS ETF)
 • XACT OBX BULL (UCITS ETF)
 • XACT OMXC25 (UCITS ETF)
 • XACT OMXS30 (UCITS ETF)
 • XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)
 • XACT Sverige (UCITS ETF)
Läs mer
2020-02-10

Fler utdelningstillfällen för XACT Högutdelande

Pressmeddelande

Stockholm 10 februari 2020

Xact Kapitalförvaltning ändrar fondbestämmelserna i XACT Högutdelande (legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility [UCITS ETF]). Förändringen träder ikraft den 1 april 2020.

Utdelning minst två gånger per år – oförändrad målsättning om 4 % årligen Ändringen innebär att antalet utdelningstillfällen utökas till att ske minst två gånger per år – i maj respektive september månad – eller mer frekvent i enlighet vad som i sådant fall anges i informationsbroschyren.

Målsättningen är fortsatt att för helåret dela ut omkring 4 procent av fondandelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning. Utdelningen kan dock bli både högre och lägre. Utdelningens storlek för helåret påverkas inte av ändringen, utan skillnaden är att antalet utdelningstillfällen utökas.

Fondbestämmelserna har godkänts av Finansinspektionen och nya fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från den 1 april 2020 på www.handelsbanken.se/fonder och www.xact.se.

För ytterligare information kontakta: Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 - 701 34 05

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Xact Kapitalförvaltning AB Postadress: Gatuadress: Telefon: Styrelsens säte: Stockholm SE-106 70 Stockholm Blasieholmstorg 12 +46 8 701 40 00 Organisationsnr: 556997-8140 www.xact.se

Läs mer

Arkiv